Nadchodzące konferencje, spotkania, seminaria, posiedzenia itp.

 • 12 grudnia 2018 (środa) godz. 16:00 (I termin) godz. 17:00 (II termin), sala A0-25 (sala Rady Wydziału)

  WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU PTChem  "Innowacyjne technologie materiałów funkcjonalnych do magazynowania energii w akumulatorach litowo-jonowych"

  wykładowca: dr hab. Marcin Molenda – Uniwersytet Jagielloński

 • Odbyły się...

 • 25 października 2018 (czwartek) godz. 16:00, sala A0-1b, Wydział Chemii UJ, ul Gronostajowa 2

  "Czy wodór napędzi współczesny transport?"

  wykładowca: prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński - Prezes SITPChem – Politechnika Warszawska, Filia w Płocku

 • 25 kwietnia 2018 (środa) godz. 17:00 (I termin) godz. 18:00 (II termin), sala A0-01a, Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2

  WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU PTChem

 • 61 Zjazd PTChem, odbędzie się w dniach 17 - 21 września 2018 roku w Krakowie

 • 25 kwietnia 2018 (środa) godz. 17:00 (I termin) godz. 18:00 (II termin), sala A0-01a, Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2

  WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU PTChem

 • 25 kwietnia 2018 (środa) godz. 17:00, sala A0-01a Wydział Chemii UJ

  "Reaktywne formy tlenu generowane przez halogenowe tetrapirole: mechanizmy i aplikacje"

  wykładowca: dr Janusz M. Dąbrowski – Uniwersytet Jagielloński

 • 14 marca 2018 (środa) godz. 17:00, sala A0-01a Wydział Chemii UJ

  "Wpływ trwałych zanieczyszczeń organicznych na biomembrany: Badania w układach modelowych"

  wykładowca: dr hab. Marcin Broniatowski – Uniwersytet Jagielloński

 • 13 grudnia 2017 (środa) godz. 17:00, sala A0-01a Wydział Chemii UJ

  "Barwa, smak i zapach świątecznego stołu oczami chemika"

  wykładowca: dr hab. Andrzej Danel – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 • • 8 listopada 2017 (środa) godz. 17:00, sala A0-01a (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ

  "Biopoliestry alifatyczne i ich syntetyczne analogi w ochronie zdrowia i œrodowiska"

  wykładowca: dr hab. Grażyna Adamus prof. PAN – Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu

 • 31 maja 2017 (środa) godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ

  "Efekt magnetokaloryczny w stopach Heuslera na osnowie Ni-Mn"

  wykładowca: dr inż. Paweł Czaja – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

 • 28 kwietnia 2017 (środa) godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ

  "Nanomateriały na bazie TiO2 jako sensory gazów"

  wykładowca: prof. dr hab. inż. Marta Radecka – Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 • 29 marca 2017 (środa) godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ

  "Druk 3D w zastosowaniach katalitycznych. Od projektu komputerowego do rozwiązań praktycznych"

  wykładowca: dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 • 1 marca 2017 (środa) godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ

  "Witraże. Chemia i konserwacja"

  wykładowca: dr Paweł Karaszkiewicz – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 • 14 grudnia 2016 (środa) godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ

  "Innowacje chemiczne w odżywianiu roślin od starożytnej Grecji i Rzymu po czasy współczesne"

  wykładowca: dr hab. inż. Jacek Antonkiewicz – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kołłątaja

 • 23 listopada 2016 (środa) godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ

  "Kataliza a bezpieczeństwo instalacji nuklearnych"

  wykładowca: prof. dr hab. Alicja Drelinkiewicz – Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera w Krakowie

 • 19 października 2016 (środa) godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ

  "O świetle, fotomateriałach i aktywacji małych cząsteczek, czyli fotokataliza po krakowsku"

  wykładowca: prof. dr hab. Wojciech Macyk – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 • 18 maja 2016 (środa) godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ

  "Fizykochemia powierzchni cieczy w świetle... lasera"

  wykładowca: dr hab. Piotr Fita – Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

  Seminarium organizowane wspólnie z Krakowskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Fizycznego

 • 20 kwietnia 2016 (środa) godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ

  "Czym w rzeczywistości oddychamy, czyli aktualne problemy z zanieczyszczeniami powietrza"

  wykładowca: prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski – Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 • 16 marca 2016 (środa) godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ

  Wokół książki "Maria Skłodowska-Curie i jej kontakty ze środowiskiem krakowskim"

  wykładowca: dr Alicja Rafalska-Łasocha – Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii

 • 20 stycznia 2016 (środa), sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ I termin godz. 17:00, II termin godz. 18:00

  WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
  porządek obrad


  "Gdy mniej znaczy więcej. Nowoczesne materiały hierarchiczne."

  wykładowca: dr hab. Barbara Gil – Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii

 • •5 grudnia 2015 Wydział Chemii UJ

  Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej PTChem 2015

 • 16 grudnia 2015 (środa) godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ

  "Nanostrukturalne anodowe tlenki metali. Synteza i zastosowania"

  wykładowca: dr hab. Grzegorz Sulka – Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii

 • 18 listopada 2015 (środa) godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ

  "Reakcje współzależne na przykładzie równowag defektów punktowych w tlenkach metali 3d czystych i domieszkowanych. Historia i nowe możliwoœci interpretacji"

  wykładowca: prof. dr hab. Andrzej Stokłosa – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Koœciuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 • 28 paŸdziernika 2015 (środa) godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ

  "Zastosowanie spektroskopii IR do badań zeolitów"

  wykładowca: prof. dr hab. Jerzy Datka – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 • 20 maja 2015 (środa) godz. 17:00 (I termin) godz. 18:00 (II termin), sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ

  WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU PTChem

  "Transportery kwasu γ-aminomasłowego (GABA). Cel poszukiwania nowych leków."

  wykładowca: dr hab. Katarzyna Kulig prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 • 22 kwietnia 2015 (środa), godz.17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ

  "Fizykochemia w badaniach nad dziedzictwem kultury."

  wykładowca: dr hab. Łukasz Bratasz - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Narodowe w Krakow

 • 21 stycznia 2015 (środa), godz.17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ

  "Chemia retro. Nowe materiały funkcjonalne z zapomnianych barwników."

  wykładowca: prof. dr hab. inż. Adam Proń - Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

 • 10 grudnia 2014 (środa), godz.17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ

  "Fluktuacje stabilności wiązań chemicznych ujawnione poprzez zastosowanie techniki SIMS."

  wykładowca: dr hab. Piotr Cyganik - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

 • 19 listopada 2014 (środa), godz.17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ

  "Buckybowls: Synthesis and Supramolecular Chemistry of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons with Curved Surfaces."

  wykładowca: prof. Andrzej Syguła - Mississippi State University, Department of Chemistry

 • 22 października 2014 (środa), godz.17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ

  "Lekcja od natury: stereoselektywne syntezy de novo cukrów."

  wykładowca: : prof. dr hab. Jacek Młynarski - Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • 28 maja 2014 (środa), godz. 17:15, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ

  "Termoczułe polimery w hodowli komórek."

  wykładowca: dr hab. Barbara Trzebicka, prof. PAN - Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 • 22 maja 2014 (czwartek), godz. 17:45, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ

  "Extraordinarily Long 2-Electron - 4-Center (2e-/4c) 2.9-A Carbon-Carbon Bonds. What is a Chemical Bond?"

  wykładowca: Prof. Joel S. Miller Department of Chemistry, University of Utah, USA

 • 19 marca 2014 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ

  "Miedź ze stanowisk archeologicznych. Obraz badań metaloznawczych i korozyjnych."

  wykładowca: dr inż. Aldona Garbacz-Klempka - Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 • 12 marca 2014 (środa), godz. 08:30, sala 22 (Sala Zachodnia) Wydział Chemii UJ
  "Development of Core-Shell Hybrid Microspheres"
  wykładowca: Prof. Makoto Takafuji - Kumamoto University w Japonii

 • 16 grudnia 2013 (poniedziałek), godz. 17:30, sala 30 Wydział Chemii UJ
  "Surface-Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) – Theory and Practice"
  wykładowca: Prof. John Lombardi - Center for Analysis of Structures and Interfaces (CASI), Department of Chemistry, The City College, The City University of New York

 • 23 października 2013 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Zastosowanie monowarstw lipidowych do badania organizacji molekularnej błon biologicznych"
  wykładowca: dr hab. Paweł Wydro - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 • 12 czerwca 2013 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Akumulatory Ni-Ion o wysokiej gęstości energii"
  wykładowca: Prof. dr hab. Janina Molenda - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Energetyki Wodorowej

 • 25 kwietnia 2013 (środa), godz. 14:45, sala 22 (Sala Zachodnia) Wydział Chemii UJ
  "A far ultraviolet spectroscopy; new instrumentation and potential applications in biology and medicine"
  wykładowca: Prof. Yukihiro Ozaki - Uniwersytet Kwansei Gakuin w Japonii

 • 24 kwietnia 2013 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Diagnostyka niedoborów odporności humoralnej i komórkowej"
  wykładowca: dr hab. Danuta Kowalczyk, prof. UJ - Uniwersytet Kwansei Gakuin w Japonii

 • 22 kwietnia 2013 (środa), godz. 13:15, sala 22 (Sala Zachodnia) Wydział Chemii UJ
  "Near infrared spectroscopy; a new approach to study molecular structures of compounds important to biology, biochemistry, pharmacy and medicine"
  wykładowca: Prof. Yukihiro Ozaki - Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii Zakładu Immunologii Klinicznej Polsko-Amerykńskiego Instytutu Pediatrii Collegium Medium UJ

 • 19 kwietnia 2013 (środa), godz. 09:30, sala 22 (Sala Zachodnia) Wydział Chemii UJ
  "Surface-enhanced and tip-enhanced Raman scattering; principles, instrumentation, and biological applications"
  wykładowca: Prof. Yukihiro Ozaki - Uniwersytet Kwansei Gakuin w Japonii

 • 20 marca 2013 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Inżynieria makromolekularna na powierzchni - wielofunkcyjne szczotki polimerowe"
  wykładowca: dr hab. Szczepan Zapotoczny, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 • 30 stycznia 2013 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  Walne Zgromadzenie Oddziału Krakowskiego PTChem
  godz. 17:00 (I termin); godz. 18:00 (II termin)

  "Badania oddziaływań neurotransmiterów będących substratami receptorów GPCR z powierzchniami metalicznymi"
  wykładowca: dr hab. Edyta Proniewicz - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

  Porządek obrad Walnego Zebrania TUTAJ

 • 14 listopada 2012 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Cienie i blaski pracy toksykologa sądowego na wybranych przykładach"
  wykładowca: dr Teresa Lech - Isnstytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

 • 7 listopada 2012 (środa), godz. 12:00, Sala B na Wydział Farmacji UJ, posiedzenie organizowane wspólnie z Polskim Towarzystwem Toksykologicznym
  "Ramanowska aktywność optyczna - nowe wyzwania eksperymentalne"
  wykładowca: dr hab. Andrzej Kudelski - Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 • 23 maja 2012 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  Walne Zgromadzenie Oddziału Krakowskiego PTChem
  godz. 17:00 (I termin); godz. 18:00 (II termin)

  "Monitoring the Antagonist-Protein and Protein-Protein Interactions with NMR Spectroscopy: Inhibitors of the p-53-Mdm2 Interaction"
  wykładowca: Prof. dr Tadeusz Holak - Wydział Chemii UJ, Max Planck Institute for Biochemistry, Munich-Martinsried, Germany

  Porządek obrad Walnego Zebrania TUTAJ

 • 18 kwietnia 2012 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Utleniająca degradacja poliolefin do wosków – badania i wdrożenia"
  wykładowca: prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak - Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 • 21 marca 2012 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Bioaktywne powłoki formowane na powierzchni polietylenu i poliureatanu"
  wykładowca: dr Bogusłw Raichel - Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego, PAN

 • 29 lutego 2012 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ

  "How to distinguish the indistinguishable? Py-GC/MS in forensic science"
  wykładowca: dr Jakub M. Milczarek - Wydział Chemii UJ

  "Silk degradation - from model samples to historical objects"
  wykładowca: mgr Monika A. Koperska - Wydział Chemii UJ

  "Why use windows and How to remove VOCs?"
  wykładowca: dr Małgorzata M. Zaitz - Wydział Chemii UJ

 • 18 stycznia 2012 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Chleb z powietrza, czyli największy sukces katalizy XX wieku"
  wykładowca: dr hab. Andrzej Kotarba - Wydział Chemii UJ

 • 16 listopada 2011 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Kobiety w biochemii"
  wykładowca: Prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski - Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

 • 19 października 2011 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Mikroskopia sił atomowych w zastosowaniach do badań materii miękkiej"
  wykładowca: Dr hab. Szczepan Zapotoczny - Wydział Chemii UJ

 • 12 października 2011 (środa), godz. 16:30, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Chemical and Toxicity Profiling of piperazines and ATS drugs"
  wykładowca: Prof. Mike Cole - Director of Research, Knowledge Transfer and Scholarship, Faculty of Science and Technology, Anglia Ruskin University

 • 11 maja 2011 (środa), godz. 15:00, Sala Audytoryjna Wydział Chemii UJ

  "Maria Skłodowska-Curie - kobieta niezwykła, w setną rocznicę przyznania drugiej Nagrody Nobla"
  wykładowca: Małgorzata Sobieszczak- Marciniak - Dyrektor Muzeum MSC w Warszawie

  "Nie tylko Maria Skłodowska-Curie..."
  wykładowca: prof. dr bah. Barbara Oleksyn - Wydział Chemii UJ

  francuski film fabularny: "Maria Skłodowska-Curie"

 • 27 kwietnia 2011 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Materiały alternatywne w toksykologii klinicznej i sądowej"
  wykładowca: Prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski - Wydział Chemii UJ

 • 23 marca 2011 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Akademicka platforma skriningowa - poszukiwanie nowych ligandów receptorów ośrodkowego układu nerwowego"
  wykładowca: dr hab. Andrzej J. Bojarski prof IF - Polska Akademia Nauk, Instytut Farmakologii, Kraków

 • 19 stycznia 2011 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Ropa naftowa- polityka wielkich mocarstw wczoraj i dziś"
  wykładowca: dr Jan Gawlik

 • 17 stycznia 2011 (poniedziałek), godz. 9:00, aula AGH al. Mickiewicz 30, budynek A-0
  "Reinventing Chemistry"
  wykładowca: Prof. George M. Whitesides - Harvard University

 • 17 stycznia 2011 (poniedziałek), godz. 10:00, aula AGH al. Mickiewicz 30, budynek A-0
  "Nanoscience and Nanotechnology"
  wykładowca: Prof. George M. Whitesides - Harvard University

 • 17 listopada 2010 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Warunki rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce"
  wykładowca: Wojciech Lubiewa-Wieleżyński - Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

 • 18 listopada 2010 (czwartek), godz. 11:00, sala 22 (Sala Zachodnia) Wydział Chemii UJ
  "Vibratinal spectroscopic study of biomolecules at interfaces"
  wykładowca: dr Ilia Ignatiev - Institute of Chemistry of Center for Physical Sciences and Technology, Vilnius, Lithuania

 • 20 października 2010 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Pazmonowe nanostruktury hybrydowe"
  wykładowca: dr hab. Sebastian Maćkowski, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki

 • 9 czerwca 2010 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Wpływ środowiska na płodność człowieka"
  wykładowca: dr hab. Leopold Śliwy - CMUJ - Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, PK-Instytut Chemii i Technologii

 • 21 kwietnia 2010 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Badanie mikro-uszkodzeń powierzchni polichromowanych w celu opracowania najlepszej strategii ochrony dzieł sztuki"
  wykładowca: dr Michał Łukomski - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

 • 24 marca 2010 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Zastosowanie spektroskopii powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana do badań neuroprzekaźników z rodziny bobezyn"
  wykładowca: dr Edyta Podstawka - Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

 • 10 lutego 2010 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Idź złoto do złota a my Polacy kochamy się w … srebrze - słów kilka o niezwykłych własnościach związków dwuwartościowego srebra"
  wykładowca: dr hab. Wojciech Grochala - Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

 • 16 grudnia 2009 (środa), WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
  I-termin godz. 17:00; II-termin godz. 18:00 (sala nr.15 WCh UJ)
  "Od przypadkowych odkryć do masowej produkcji syntetycznych polimerów"
  wykładowca: dr hab. Ewa Witek - Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński

  Porządek obrad Walnego Zebrania TUTAJ

 • 18 listopada 2009 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Projektowanie potencjalnych leków w terapii choroby Alzhaimera"
  wykładowca: prof. dr hab. Barbara Malawska - Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UJ

 • 3 czerwca 2009 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  Walne Zgromadzenie Oddziału Krakowskiego PTChem (uzupełniające wybory Elektorów)
  godz. 17:00 (I termin); godz. 18:00 (II termin)
  &
  "DLACZEGO MYŚLIMY..."
  wykładowca: prof. dr hab. Jerzy Vetulani - Instytut Farmakologii PAN

 • 2-3 czerwca 2009, Wydział Chemii UJ
  "GIEŁDA PRAC" - prezentacje prac studenckich
  więcej informacji: http://www.chemia.uj.edu.pl/gielda_prac/

 • 27 maja 2009 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Termoizolacyjne materiały poliuretanowe nowej generacji"
  wykładowca: dr inż. Aleksander PROCIAK - Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej

 • 29 kwietnia 2009 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  Walne Zgromadzenie Oddziału Krakowskiego PTChem
  godz. 17:00 (I termin); godz. 18:00 (II termin)
  &
  "Zastosowanie dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych w badaniach materiałów"
  wykładowca: doc. dr hab. inż. Marek FARYNA - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

 • 22-26 kwietnia 2009 Bartkowa n/Jeziorem Rożnowskim
  Wiosenny Zjazd Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego
  więcej informacji pod adresem http://www.ssptchem.pl/

 • 20 kwietnia 2009 (poniedziałek), godz. 16:00, sala 30 Wydział Chemii UJ
  "Badanie struktury warstw lipidowych metodami rozpraszania neutronów i promieni X"
  wykładowca: dr Jarosław MAJEWSKI - Centrum Razpraszania Neutronów z Los Alamos USA

 • 1 kwietnia 2009 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Teoria defektów punktowych-komentarze i uzupełnienia. Wyznaczanie diagramów defektów w tlenkach"
  wykładowca: prof. dr hab. Andrzeja STOKŁOSA - Wydział Chemiczny Politechniki Krakowskiej

 • 4 marca 2009 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Polski przemysł chemiczny na tle rozwoju przemysłu światowego"
  wykładowca: prof. dr hab. Edgar BORTEL - Wydział chemii UJ

 • 21 stycznia 2009 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Hiperrozgałęzione poliestry"
  wykładowca: prof. dr hab. Henryk GALINA - Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej

 • 13 grudnia 2008 (sobota), Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
  Zimowy Zjazd Sekcji Studenckiej PTChem
  więcej informacji pod adresem http://www.ssptchem.pl/

 • 11 grudnia 2008 (czwartek), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Elektronika molekularna - spojrzenie chemika"
  wykładowca: prof. dr hab. Adam Proń - Laboratorium Elektroniki Molekularnej, Organicznej i Hybrydowej, CEA Grenoble, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

 • 5 listopada 2008 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Biopaliwa - prawda i mity"
  wykładowca: prof. dr hab. Piotr Tomasik - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Chemii

 • 27 października 2008 (poniedziałek), godz. 17:00, Sala Audytoryjna, Wydział Chemii UJ
  "Samoorganizacja struktur dysypatywnych w róznych dziedzinach nauki i życia społecznego"
  wykładowcy: Prof. Ryszard Tadeusiewicz, Dr hab. Andrzej Urbanik, Prof. Rudolf Klimka, Prof. Wojciech Froncisz i Prof. Stanisław Hodorowicz

 • 22 października 2008 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Synchrotron - nowy wymiar polskiej nauki"
  wykładowca: dr hab. Edward Görlich - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

 • 19-20 września 2008 Wydział Chemii UJ
  ICTchem2008 - Technologie Informacyjne dla Chemików
  więcej informacji pod adresem http://www.chemia.uj.edu.pl/ictchem/

 • 7-11 września 2008 Uniwersytet Opolski
  51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
  więcej informacji pod adresem http://www.ptchem-sitpchem2008.uni.opole.pl/

 • 14 maja 2008 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Filmy polielektrolitowe jako wielofunkcyjne materialy dla nanotechnologii"
  wykładowca: doc. dr hab. Piotr Warszyński - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

 • 16 kwietnia 2008 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Dr. Jekyll i Mr. Hyde"
  wykładowca: prof. dr hab. Jerzy Silberring - Wydział Chemii UJ

 • 15-20 kwietnia 2008 Sulejów
  Wiosenny Zjazd Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego
  więcej informacji pod adresem http://www.ssptchem.pl/

 • 26 marca 2008 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Kosmochemia"
  wykładowca: dr hab. Janusz Szklarzewicz - Wydział Chemii UJ

 • 16 stycznia 2008 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  Premierowy pokaz filmu dokumentalnego: "Chemia Życia L. H. Sternbacha"
  autorzy: Bogusław Sławiński, Adam Cieślak - Archiwum UJ

 • 12 grudnia 2007 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Czy można grać w ping-ponga cieczą?"
  wykładowca: prof. dr hab. Jerzy Kapko - Politechnika Krakowska

 • 26 listopada 2007 (poniedziałek), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Na pograniczu biologii i chemii, czyli kilka historyjek z morałem"
  wykładowca: prof. dr hab. Paweł Kafarski - Prezes Zarzadu Glownego PTCh, Politechnika Wrocławska

 • 24 października 2007 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Sterowanie procesami przeniesienia ładunku i przekazania energii w fotokatalizie heterogenicznej"
  wykładowca: dr Wojciech Macyk - Wydział Chemii UJ

 • 9-12 września 2007 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii
  50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego
  więcej informacji pod adresem http://www.50zjazd.ptchem.pl/

 • 18 czerwca 2007 (poniedziałek), godz. 10:30 - 16:00, Wydział Chemii UJ
  Wykorzystanie technologii informatycznych w dydaktyce chemii na poziomie szkoły wyższej
  więcej informacji: TUTAJ

 • 25 maja 2007 (piątek), od godz. 12:15, Aula Wydziału Chemii UJ
  II Sesja Prac Badawczych Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Prace wyróżnione:
 • Joanna Loch, Katarzyna Kurpiewska, Krzysztof Lewiński - Nagroda O/Krakowskiego PTChem
  "Wpływ mutacji na stabilność struktury białek z rodziny rybonukleaz"
 • Jakub Lewandowski, Jacek Korchowiec - Nagroda Dziekana Wydziału Chemii UJ
  "Zastosowanie szybkich multipoli w metodzie elongacji z obcięciem macierzy Fock'a"
 • Jagoda Kuczara, Michał Woźniakiewicz - Nagroda Naukowego Koła Chemików ufundowana przez PWN
  "Oznaczanie wybranych leków psychotropowych w materiale biologicznym techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)"
 • Jakub Lewandowski, Jacek Korchowiec - Nagroda Sekcji Studenckiej PTChem
  "Zastosowanie szybkich multipoli w metodzie elongacji z obcięciem macierzy Fock'a"

 • 23 maja 2007 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Spektroskopia ramanowska na pograniczu chemii i biologii"
  wykładowca: dr Małgorzata Barańska - Wydział Chemii UJ

 • 18-22 kwietnia 2007 Tylmanowa n/Dunajcem koło Krościenka
  Wiosenny Zjazd Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego
  więcej informacji pod adresem http://www.ssptchem.pl/

 • 18 kwietnia 2007 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Projektowanie nanostrukturalnych katalizatorów kontaktowych dla potrzeb wybranych procesów konwersji węglowodorów"
  wykładowca: dr Piotr Kuśtrowski - Wydział Chemii UJ

 • 21 marca 2007 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Collegium Chemicum UJ
  "Zastosowanie metod analizy termicznej w badaniach ciał stałych"
  wykładowca: dr Marcin Molenda - Wydział Chemii UJ

 • 10 stycznia 2007 (środa), WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
  I-termin godz. 17:00; II-termin godz. 18:00 (sala nr.15 WCh UJ)
  "Usuwanie NOx na różnorodnych materiałach mikro- i mezoporowatych"
  wykładowca: prof. dr hab. Roman Dziembaj - Wydział Chemii UJ

  Porządek obrad Walnego Zebrania TUTAJ

 • 13 grudnia 2006 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Właściwości krystalochemiczne i struktura elektronowa a mechanizm utleniania siarczków metali"
  wykładowca: dr hab. Paweł Nowak - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

 • 13 października 2006 (piatek), godz. 12:00, sala 15 (Sala Wschodnia) Wydział Chemii UJ
  "Wprowadzenie do utylizacji biogazu na składowiskach odpadów komunalnych"
  wykładowca: dr hab. Konrad Szafnicki - Ecole des Mines de Saint-Etienne (France)

 • POPRZEDNIE LATA...

  Webmaster