PTChem


 • 7 czerwiec 2006 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) WCh UJ
  tytuł: Optymalizacja oczyszczania ścieków przemysłowych (galwanizernie) przez
           zastosowanie symulacji reaktorów typu CFSTR
  wykładowca: dr hab. Konrad Szafnicki - Ecole des Mines de Saint-Etienne (France)
   

 • 24 maj 2006 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) WCh UJ
  tytuł: Ochrona zabytków drewnianych - fizykochemia procesów niszczenia
           i metody zapobiegania
  wykładowca: dr Łukasz Bratasz - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

   

 • 26 kwiecień 2006 (środa), godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) WCh UJ
  tytuł: Chemia w konserwacji zabytków
  wykładowca: dr Paweł Karaszkiewicz - Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki,
  Akademia Sztuk Pięknych Kraków
   

 • 24 marzec 2006 (piątek),godz. 9:00, sala 15 (Sala Wschodnia) WCh UJ
  tytuł: Some Thoughts on Chemical Evolution
  wykład wygłosi Prof. Dr.
  Wolfgang Weigand  - Friedrich-Schiller-Universitaet Jena
  Institut fuer Anorganische und Analytische Chemie

 • 1 marzec 2006, godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) WCh UJ
  tytuł:
  Termodynamika wodnych roztworów elektrolitów.
  wykład dr hab. Tadeusza Michałowskiego prof. PK-
  Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej (streszczenie wykładu)
   

 • 27 styczeń 2006 (piątek), godz. 10:15, sala 30 WCh UJ
  tytuł: Advanced Porous Materials: Synthesis and Applications.
  wykład wygłosi prof. Jiri Cejka -
  J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic
   

 • 11 styczeń 2006, godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) WCh UJ
  tytuł: Jak powiązać termodynamikę z krystalochemią - właściwości tlenków metali.
  wykład prof. dr hab. Andrzeja Stokłosy -
  Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
   

 • 1 grudzień 2005, godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) WCh UJ
  tytuł:
  Molekularne hybrydy nanokryształów półprzewodników nieorganicznych
  i polimerów przewodzących - synteza, właściwości i zastosowanie.

  wykład prof. dr hab. Adama Pronia -
  Laboratorium Elektroniki Molekularnej, Organicznej i Hybrydowej, CEA Grenoble i Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej (streszczenie wykładu)
   

 • 1 czerwiec 2005, godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) WCh UJ
  tytuł: Wolne rodniki w polimerach i układach biologicznych: Obrazowanie metodą EPR.
  wykład dr Krzysztofa Kruczały -
  Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
   

 • 23 luty 2005, godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) WCh UJ
  tytuł: Teoretyczne badania procesów polimeryzacji olefin katalizowanych kompleksami metali przejsciowych.
  wykład dr hab. Artura Michalaka -
  Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
   

 • 24 listopad 2004, godz. 17:00, sala 15 (Sala Wschodnia) WCh UJ
  tytuł: Fotoelektroliza wody jako niekonwencjonalne źródło energii.
  wykład dr hab. inż. Marty Radeckiej -
  Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (streszczenie wykładu)
   

 •  26 maj 2004
  Posiedzenie naukowe z udziałem gości z SITPChem Oddział Oświęcim

  t
  ytuł:  Wpływ koalescentów na wybrane właściwości powłok polimerowych  
  referat dr Piotra Mikołajewicza - Firma Chemiczna Dwory S.A.

  tytuł:
  Nowa jako?? kauczuków butadienowo-akrylonitrylowych produkcji F.Ch. Dwory S.A.
  referat mgr inż. Piotra Ogiegło - Firma Chemiczna Dwory S.A.

  tytuł:
  Modyfikatory udarności i przetwórstwa PCV.
  referat mgr inż. Elzbiety Eherefeld oraz mgr inz. Wandy Sporysz - OBRKiTW

  tytuł: Kauczuki proszkowe - materiał do otrzymywania kompozytów.
  referat dr inż. Adama Tarniowy - OBRKiTW
   

 •  21 kwiecień 2004
  t
  ytuł: Katalityczny kraking fluidalny i jego znaczenie w?ród procesów rafineryjnych.
  wykład dr hab. Miros?awa Derewi?skiego - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
   

 • 21 styczeń 2004
  t
  ytuł: Molekularne bramki logiczne
  wykład dr Konrada Szaci?owskiego - Wydział Chemii UJ
   
   

 • 17 grudzień 2003 r. 
  tytuł:
  Krakowska szko?a chemii koordynacyjnej. Rys historyczny. 
  wykładowca: prof. dr hab. Zofia Stasicka - Wydział Chemii UJ
   

 • 19 listopada 2003 r.
  tytuł: Zegary minionego czasu. Datowanie, identyfikacja i odczytywanie ?ladów przesz?o?ci metodami spektroskopowymi
  wykładowca: dr hab. Zbigniew Sojka - Wydział Chemii UJ
   

 • 29 październik 2003 r.
  tytuł: Chemia czy mineralogia krzemianów?
  wykładowca: prof. dr hab. Miros?aw Handke
    

 • 4 czerwiec 2003 r.
  tytuł: Perspektywy rozwoju chemii zeolitów
  wykładowca: prof. dr hab. Jerzy Datka - Wydział Chemii UJ
    

 • 11 czerwiec 2003 r.
  tytuł: Klinika papieru czyli o diagnostyce i skutecznych metodach leczenia ksi??ek
  wykładowca: dr Tomasz ?ojewski - Wydział Chemii UJ
    

 • 23 kwiecie? 2003 r.
  tytuł: Chemia w technice rakietowej
  wykładowca: dr hab. Janusz Szklarzewicz - Wydział Chemii UJ
   

 • 19 marzec 2003 r. 
  tytuł: Rola syntetycznych polimerów wodorozpuszczalnych we  wspó?czesnym przemy?le

  wykładowca: prof. dr hab. Edgar BORTEL - Wydział Chemii UJ
   

 • 19 luty 2003 r.
  tytuł: Europejskie granty edukacyjne – SOCRATES i Leonardo da Vinci: nowe mo?liwo?ci dla ?rodowiska chemicznego
  wykładowca: doc. dr hab. Marek FRANKOWICZ - Wydział Chemii UJ
   

 • 27 listopad 2002 r.
  tytuł: Magnesy molekularne
  wykładowca: dr hab. Barbara SIEKLUCKA – Wydział Chemii UJ
   

 • 24 kwiecień 2002 r.
  tytuł: Biomateria?y w leczeniu tkanki chrz?stnej
  wykładowca: prof. dr hab. Stanis?aw BłAżEWICZ - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza
   

 • 20 marzec 2002 r.
  tytuł: Biomechaniczne aspekty stosowania implantów kompozytowych
  wykładowca: dr hab. inż. Jan CH?OPEK - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademia Górniczo-Hutnicza
   

 • 20 luty 2002 r.
  tytuł: Szk?a bioaktywne
  wykładowca: prof. dr hab. inż. Maria BORCUCH-??CZKA 
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
   

 • 16 styczeń 2002 r.
  tytuł: Bioceramika oparta o fosforany wapnia
  wykładowca: dr hab. inż. prof. AGH Anna ?LÓSARCZYK 
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH
   

 • 12 grudzie? 2001 r.
  tytuł: Biomateria?y - substytuty tkanki kostnej
  wykładowca: prof. dr hab. Regina KIJKOWSKA 
  Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska
   

 • 21 listopad 2001 r.
  tytuł: Materia?y dla Inżynierii tkankowej
  wykładowca: dr inż. Marta B?A?EWICZ 
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH
   

 • 24 październik 2001 r.
  tytuł: Medyczne aspekty chemii i fotochemii kompleksów metali d-elektronowych
  wykładowca: dr hab. Grażyna STOCHEL
  Wydział Chemii UJ

 • Webmaster