Zarząd Oddziału

Przewodniczący:

dr hab. Ewa Witek (UJ)

Wiceprzewodniczący:

prof. dr hab. Krystyna Wieczorek-Ciurowa (PK)

Sekretarz:

dr inż. Michał Świętosławski (UJ)

Członek Zarządu ds. Specjalnych:

dr hab. Edyta Proniewicz, prof. AGH
dr Agnieszka Węgrzyn (UJ)

Skarbnik:

dr hab. Marcin Molenda (UJ)

Komisja Rewizyjna Oddziału

prof. dr hab. Roman Dziembaj (UJ)

dr hab. Agnieszka Pattek-Janczyk (UJ)

dr hab. inż. Marta Radecka (AGH)

Webmaster