Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Krakowskiego Oddziału PTChem

Zebranie odbędzie się 23 maja 2012 r. (środa) w sali nr 15 (sala Wschodnia) na Wydziale Chemii UJ, ul. Ingardena 3, w I terminie o godz. 17:00; w II terminie o godz. 18:00.


Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Krakowskiego Oddziału PTCh:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wykład Prof. dr Tadeusza Holaka (Wydział Chemii UJ, Max Planck Institute for Biochemistry, Munich-Martinsried, Germany) pt: Monitoring the Antagonist-Protein and Protein-Protein Interactions with NMR Spectroscopy: Inhibitors of the p-53-Mdm2 Interaction.
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Wyborczego.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Wybór Elektorów w głosowaniu tajnym.
  6. Ogłoszenie wyników głosowania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Webmaster