Odnośniki do interesujących serwisów internetowych

Polskie Towarzystwo Chemiczne - Zarząd Główny
Polskie Towarzystwo Chemiczne - Sekcja Studencka
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Instytut Ekspertyz Sądowych im. J. Sehna w Krakowie
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

Webmaster