Działalność Oddziału Krakowskiego PTChem

  1. Organizacja comiesięcznych wykładów popularno-naukowych połączonych z dyskusją. Spotkania odbywają się w salach wykładowych Wydziału Chemii UJ, przy ul. Ingardena 3 w środy o godz. 17:00.

  2. Dofinansowywanie wyjazdów konferencyjnych młodych naukowców - studentów i doktorantów.

  3. Współorganizacja Sesji Prac Badawczych Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  4. Organizacja ogólnopolskich Zjazdów Polskiego Towarzystwa Chemicznego (ostatni raz w 2002 roku).

Webmaster