Sposób rejestracji

Aby zarejestrować się na Konferencję należy do 31 maja 2016 r. przesłać wypełniony formularz na adres mailowy: ujmetkonfos@chemia.uj.edu.pl

Ważne daty

31. 5. 2016 - zakończenie rejestracji uczestników
10. 7. 2016 - ostateczny termin wnoszenia opłat
30. 7. 2016 - termin finalny nadsyłania streszczeń
15. 10. 2016 - termin finalny przyjmowania publikacji pokonferencyjnych

Opłata konferencyjna

430 PLN - pełna
250 PLN - obniżona (dla studentów i doktorantów)

opłaty należy dokonać przelewem na rachunek:
18 1240 4722 1111 0000 4858 8982
prowadzony przez Bank Pekao S.A. o./Kraków

dla Wydziału Chemii UJ
ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków

z dopiskiem:
zlec. 2001150 + nazwisko uczestnika

Cyrkularze Konferencji

Pierwszy cyrkularz