Z życia Zakładu

Nagroda Aneta Wójcik Pani mgr Aneta Wójcik, doktorantka naszego Zakładu, została nagrodzona za najlepszą prezentację na konferencji 17th European Student Colloids Conference, która odbyła się w dniach 18-22 czerwca w Warnie, Bułgaria.
Seminarium Aneta Wójcik Zapraszamy na Seminarium Zakładowe, które odbędzie się 7 czerwca 2019 (piątek) godz. 14:00 s. A0-24. Referat zatytułowany Badanie oddziaływania polichlorowanych pestycydów cyklodienylowych z modelowymi błonami bakterii i grzybów glebowych wygłosi Pani mgr Aneta Wójcik.
Nagroda Paulina Perczyk Pani mgr Paulina Perczyk, doktorantka naszego Zakładu, została nagrodzona za najlepszy poster w sekcji Ochrona Środowiska na konferencji International Conference for Young Researchers.
Seminarium Maciej Manecki Zapraszamy na Seminarium Zakładowe, które odbędzie się 31 maja 2019 (piątek) godz. 14:00 s. A0-24. Referat zatytułowany Neutralizacja szkodliwych zanieczyszczeń gleb ołowiem przez immobilizację in situ: mechanizm zjawiska wygłosi nasz gość z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Pan dr hab. inż. Maciej Manecki, prof. AGH.

starsze wydarzenia