Z życia Zakładu

Ze względu na trwające prace w związku z przeniesienem strony na serwer ogólnouczelniany, aktualności są umieszczane na naszej stronie na Facebooku.

Studentki Naszego Zakładu z sukcesami na XII edycji konferencji "Horyzonty Nauki: Forum Prac Dyplomowych"! Nagrodę Dziekana Wydziału Chemii UJ za najlepszy komunikat ustny otrzymała p. Beata Wyżga za prezentację pt. Badanie wpływu trans-β-farnezenu na układy lipidowe imitujące membrany fitopatogennych bakterii. Wyróżnienie od publiczności za komunikat ustny otrzymała p. Paulina Chłopecka za prezentację pt. Badanie wpływu limonenu na właściwości modelowych błon komórkowych bakterii. Ciepło przyjęta została również prezentacja p. Natalii Florek pt. Farnezen jako naturalny pestycyd - badania w układach modelowych. Serdecznie gratulujemy!

Dzięki uprzejmości firmy ATMOTERM (www.atmoterm.pl) na zajęciach w Naszym Zakładzie wykorzystywane jest oprogramowanie do zarządzania jakością środowiska "Ekostrateg" (www.ekostrateg.com).

Doktoranci Naszego Zakładu z sukcesami w konkursie Minigranty Talent Management w ramach POB Anthropocene! Wniosek zatytułowany Olejki eteryczne jako naturalne pestycydy. Badanie wpływu mieszanin terpenów na modele membran fitopstogennych bakterii złożony przez mgr Karolinę Połeć pod opieką dr Karoliny Olechowskiej i z Beatą Wyżgą jako członkiem zespołu uzyskał finansowanie w kwocie 34 100 PLN. Z kolei wniosek zatytułowany Waloryzacja popiołów lotnych z sektora energetycznego pod kątem otrzymywania materiałów funkcjonalnych wykorzystywanych w katalizie złożony przez mgra inż. Pawła Rybowicza pod opieką dra hab. Andrzeja Adamskiego, prof. UJ, uzyskał finansowanie w kwocie 30 000 PLN.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli i uczniów na kolejny ciekawy wykład. We wtorek 15 grudnia o godzinie 13:30, w ramach cyklu "Chemia niejedno ma imię" z wykładem pt. „Od zrównoważonej wody do zrównoważonej mody. O chemii zrównoważonego rozwoju.” wystąpi dr hab. Katarzyna Hąc-Wydro, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.


starsze wydarzenia