Program ramowy

6. września, 2016
miejsce obrad: Wydział Chemii UJ, ul. Ingardena 3, Kraków, s. 30
1030-1115 możliwość zwiedzenia Muzeum UJ Collegium Maius
1200-1300 lunch/rejestracja uczestników
1300-1315 powitanie uczestników i otwarcie konferencji
1315-1455 Sesja I Ramy funkcjonalne Ochrony Środowiska jako kierunku studiów i obszaru zatrudnienia absolwentów
1455-1515 przerwa
1515-1635 Sesja II Współpraca międzynarodowa i nowe trendy związane z Ochroną Środowiska
1635-1720 Sesja III Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi – przykłady i możliwości współpracy
1900 kolacja na Kazimierzu

7. września, 2016
miejsce obrad: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, ul. Gronostajowa 7, Kraków, s. P 0.1.1.
900-1020 Sesja IV Dydaktyka w ochronie środowiska
1020-1040 przerwa
1040-1230 zwiedzanie wybranych pracowni dydaktycznych (INOŚ, ZChŚ, IZ) oraz Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ
1230-1320 lunch
1320-1520 Sesja V Skuteczna promocja ochrony środowiska i postaw pro-środowiskowych
1520-1540 przerwa
1540-1640 Sesja VI Dobór treści naukowych dla studentów Ochrony Środowiska
1640-1710 dyskusja podsumowująca - moderator: Prof. dr hab. Jerzy Bolałek (UG)
1900 kolacja konferencyjna

8. września, 2016 – wycieczka do Gorczańskiego Parku Narodowego,
zbiórka o godz. 7.30 przed budynkiem Wydziału Chemii UJ, przy ul. Ingardena 3,
planowany powrót do Krakowa około godz. 16.30

Szczegółowy program konferencji dostępny jest tutaj
Mapki dojazdu do poszczególnych miesjsc dostępne są tutaj