Zapraszamy!

Wydział Chemii oraz Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Jagiellońskiego
zapraszają do wzięcia udziału w
XXIV Konferencji Metodycznej
Ochrona Środowiska na studiach przyrodniczych
odbywającej się w Krakowie,
w dniach od 6-go do 8-go września br.