Sekretarz konferencji

e-mail: ujmetkonfos@chemia.uj.edu.pl

Dr inż. Agnieszka Moos
Wydział Chemii UJ
Zakład Chemii Środowiska
ul. Gronostajowa 3
30-387 Kraków
tel. 12 664 67 95
kom. 502 716 120