Zespół fizykochemicznych badań środowiskowych

Zespół został powołany decyzją Rady Wydziału Chemii UJ w styczniu 2018 r.
Skład Zespołu
Dr hab. Katarzyna Hąc-Wydro, prof. UJ – kierownik Zespołu
Dr hab. Marcin Broniatowski, prof. UJ
Dr Mirosława Kot
Dr Paweł Miśkowiec
Dr Zofia Olech
Dr Karolina Olechowska
Doktoranci
Mgr Paulina Perczyk
Mgr Karolina Połeć
Mgr Aneta Wójcik

Aktualnie realizowane badania
 • Analiza wpływu toksykantów środowiskowych (np. jonów metali ciężkich, pestycydów, konserwantów, parabenów) na układy imitujące błony biologiczne.
 • Badanie wpływu wybranych trwałych zanieczyszczeń organicznych środowiska na strukturę i właściwości modelowych błon komórek destruentów oraz na aktywność fosfolipaz – badania finansowane w ramach projektu NCN OPUS11 (2016/21/B/ST5/00245), kierownik projektu: dr hab. Marcin Broniatowski.
 • Analiza zanieczyszczenia elementów biotycznych i abiotycznych środowiska metalami ciężkimi, pestycydami, węglowodorami ropopochodnymi oraz WWA.
 • Badanie sezonowej zmienności parametrów fizykochemicznych wód.
 • Zastosowanie metod spektroskopowych w analizach środowiskowych oraz chemii konserwatorskiej.
 • Badanie procesów inhibicji ureazy.
 • Poszukiwanie ekologicznych konserwantów i środków ochrony roślin – ekstrakty roślinne, olejki eteryczne, naturalne terpeny.
 • Badanie wpływu jonów metali i organicznych zanieczyszczeń środowiska na agregację surfaktantów - ocena możliwości wykorzystania surfaktantów w usuwaniu zanieczyszczeń z wód.
 • Wpływ związków chelatujących stosowanych w procesach fitoremediacji gleb na modelowe błony roślinne.
Publikacje:
2020
 1. M. Zaborowska, M. Broniatowski, P. Wydro, D. Matyszewska, R. Bilewicz, Structural modifications of lipid membranes exposed to statins, Langmuir monolayer and PM-IRRAS study, Journal of Molecular Liquids 313 (2020) 113570
 2. K. Zięba, E. Szostak, K. Czekońska, P. Miśkowiec, A. Moos-Matysik, A. Nyczyk-Malinowska, H. Szentgyörgyi, Usefulness of bee bread and capped brood for the assessment of monocyclic aromatic hydrocarbon levels in the environment, Environmental Pollution, 265, part A (2020) DOI: 10.1016/j.envpol.2020.114882
 3. P. Miśkowiec, Z. Olech, Searching for the Correlation Between the Activity of Urease and the Content of Nickel in the Soil Samples: The Role of Metal Speciation, J Soil Sci Plant Nutr (2020) DOI: 10.1007/s42729-020-00261-7
 4. A. Wójcik, P. Perczyk, P. Wydro, M. Broniatowski, Dichlorobiphenyls and chlorinated benzoic acids – Emergent soil pollutants in model bacterial membranes. Langmuir monolayer and Grazing Incidence X-ray Diffraction studies, Journal of Molecular Liquids 307 (2020) 112997
 5. K. Połeć, M. Broniatowski, P. Wydro, K. Hąc-Wydro, The impact of β-myrcene – the main component of the hop essential oil – on the lipid filmsJournal of Molecular Liquids 308 (2020) 113028
 6. M. Kot, M. Bucki, Z.Olech, Influence of walnut trees (Juglans regia L.) on soil urease activity, Polish Journal of Agronomy, 40 (2020) 3-6
 7. P. Perczyk, A.Wójcik, N. Hachlica, P. Wydro, M. Broniatowski, The composition of phospholipid model bacterial membranes determines their endurance to secretory phospholipase A2 attack – The role of cardiolipin, BBA - Biomembranes 1862 (2020) 183239
 8. A. Wójcik, P. Perczyk, P. Wydro, M. Broniatowski, Incorporation of cyclodiene pesticides and their polar metabolites to model membranes of soil bacteria, Journal of Molecular Liquids 298 (2020) 112019
 9. P. Perczyk, A. Wójcik, P. Wydro, M. Broniatowski, The role of phospholipid composition and ergosterol presence in the adaptation of fungal membranes to harsh environmental conditions–membrane modeling study BBA - Biomembranes 1862 (2020) 183136
 10. B. Wyżga, K. Połeć, K. Olechowska, K. Hąc-Wydro, The impact of toxic bisphenols on model human erythrocyte membranes, Colloids Surf. B: Biointerfaces 186 (2020) 110670
 11. M. Mach, M. Kowalska, K. Olechowska, K. Hąc-Wydro, P. Wydro, The influence of cationic lipoid - 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine - on model lipid membranes, BBA - Biomembranes 1862 (2020) 183088
2019
 1. K. Olechowska, M. Mach, K. Hąc-Wydro, P. Wydro, Studies on the Interactions of 2‑Hydroxyoleic Acid with Monolayers and Bilayers Containing Cationic Lipid: Searching for the Formulations for More Efficient Drug Delivery to Cancer Cells, Langmuir 35 (2019) 9084−9092
 2. K. Hąc-Wydro, K. Połeć, M. Broniatowski, The comparative analysis of the effect of environmental toxicants: Bisphenol A, S and F on model plant, fungi and bacteria membranes. The studies on multicomponent systems, Journal of Molecular Liquids 289 (2019) 111136
 3. K. Połeć, A. Wójcik, M. Flasiński, P. Wydro, M. Broniatowski, K. Hąc-Wydro, The influence of terpinen-4-ol and eucalyptol – The essential oil components - on fungi and plant sterol monolayers, BBA – Biomembranes 1861 (2019) 1093-1102
 4. K. Olechowska, M. Mach, K. Hąc-Wydro, P. Wydro, The influence of 2-hydroxyoleic acid – an anticancer drug – on model membranes of different fluidity modulated by the cholesterol content, J. Mol. Liq. 283 (2019) 756–762
 5. A. Wójcik, A. Bieniasz, P. Wydro, M. Broniatowski, The effect of chlorination degree and substitution pattern on the interactions of polychlorinated biphenyls with model bacterial membranes, BBA – Biomembranes 1861 (2019) 1057-1068
 6. K. Hąc-Wydro, K. Połeć, M. Broniatowski, The impact of selected Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) on the morphology, stability and relaxation of ternary lipid monolayers imitating soil bacteria membrane, J. Mol. Liq. 276 (2019) 409–416
 7. K. Połeć, B. Barnaś, M. Kowalska, M. Dymek, R. Rachwalik, E. Sikora, A. Biela, M. Kobiałka, K. Wójcik, K. Hąc-Wydro, The influence of the essential oil extracted from hops on monolayers and bilayers imitating plant pathogen bacteria membranes, Colloids Surf. B: Biointerfaces 173 (2019) 672–680
2018
 1. A. Wójcik, M. Pawłowski, P. Wydro, M. Broniatowski, Effects of Polychlorinated Pesticides and Their Metabolites on Phospholipid Organization in Model Microbial Membranes, J. Phys. Chem. B 122 (2018) 12017 − 12030
 2. A. Wójcik, P. Perczyk, P. Wydro, M. Broniatowski, Effects of water soluble perfluorinated pollutants on phospholipids in model soil decomposer membranes, BBA – Biomembranes 1860 (2018) 2576-2587
 3. A. Wójcik, P. Perczyk, P. Wydro, M. Flasiński, M. Broniatowski, Interactions of Long-Chain Perfluorotelomer Alcohol and Perfluorinated Hydrocarbons with Model Decomposer Membranes J. Phys. Chem. B 122 (2018) 7340-7352
 4. P. Miśkowiec, 200 lat wykorzystania kadmu w nauce, technice i sztuce, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki R. 63 (2018) nr 2, 127–137
 5. K. Hąc-Wydro, A. Blecharz, P. Wydro, The influence of eucalyptol/terpinen-4-ol mixtures on monolayers imitating plant pathogen Botrytis cinerea membranes, J. Mol. Liq. 271 (2018) 472–480
 6. K. Węder, M. Mach, K. Hąc-Wydro, P. Wydro, Studies on the interactions of anticancer drug - Minerval - with membrane lipids in binary and ternary Langmuir monolayers, BBA - Biomembranes (2018) – https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2018.05.019
 7. M. Mach, K. Węder, K. Hąc-Wydro, M. Flasiński, J. Lewandowska-Łańcucka, K. Wójcik, P. Wydro, Influence of Cationic Phosphatidylcholine Derivative on Monolayer, and Bilayer Artificial Bacterial Membranes, Langmuir 34 (2018) 5097−5105
 8. P. Miśkowiec, Contamination of small watercourses with heavy metals depending on distance from emission sources: Lesser Poland case study, Water and Environment Journal 32 (2018) 197-208
 9. M. Flasiński, S. Kowal, M. Broniatowski, P. Wydro, Influence of Parabens on Bacteria and Fungi Cellular Membranes: Studies in Model Two-Dimensional Lipid Systems, J. Phys. Chem. B 122 (2018) 2332−2340