Nestorzy polskiej krystalografii

Początki krystalografii rentgenowskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim: TUTAJ

Zapraszamy do zapoznania się z notkami biograficznymi sześciu wybitnych polskich uczonych:

Stefan Kreutz

Stefan Kreutz

 

 

 

 

 

 

Jeden z czołowych mineralogów polskich, znany i zasłużony w świecie naukowym. <więcej>

 

 

 

Ludwik Chrobak

Ludwik Chrobak

 

 

 

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i jego docent, jeden z pierwszych wykładowców Akademii Górniczej. Ludwik Chrobak piastował stanowiska profesora w uniwersytetach we Lwowie, Wrocławiu i Warszawie; wykładał w szczecińskiej Szkole Inżynierskiej. Był członkiem Międzynarodowej Komisji Nagród Nobla i Międzynarodowej Komisji Ekspertyz w zakresie minerałów. Dał się poznać jako wybitny znawca rentgenospektralnych i rentgenostrukturalnych metod analizy kryształów i materiałów polikrystalicznych, był także konstruktorem aparatury rentgenowskiej. <więcej>

 

 

 

Józef Chojnacki

Józef Chojnacki

 

 

 

 

 

 

 

“Był to człowiek prawy, o szerokich horyzontach i niezależnych poglądach. Dbał o wszechstronny rozwój swych uczniów.” <więcej>

 

 

Profesor Jan Czochralski

Jan Czochralski

 

 

 

 

 

 

“Jan Czochralski pozostanie w pamięci jako wybitny uczony i wybitny Polak, który na trwałe wpisał się w historię i współczesność światowej krystalografii, materiałoznawstwa, elektroniki i fizyki ciała stałego.” <więcej>

 

 

Włodzimierz Trzebiatowski

Włodzimierz Trzebiatowski

 

 

 

 

 

 

 

“Na sukcesy prof. Trzebiatowskiego złożyły się, oprócz głębokiej wiedzy: odwaga w podejmowaniu trudnych zagadnień, intuicja w doborze współpracowników i żelazna konsekwencja w kierowaniu zespołem.” <więcej>

 

 

Zbigniew Bojarski

Zbigniew Bojarski

 

 

 

 

 

“Jest autorem metody ilościowej analizy fazowej z zastosowaniem wzorców wewnętrznych. Jako pierwszy w kraju opracował metodę badania tekstury metali i zastosował ją do badania blach ze stali niskowęglowych walcowanych na zimno i blach wysokostopowych.” <więcej>

 

 

galdecki_scan

Zdzisław Gałdecki

 

 

 

 

 

„Krystalograf, autor ponad 200 publikacji naukowych,  monografii i patentów. Niestrudzony organizator działalności naukowej w Polsce.” (więcej: http://cryst.p.lodz.pl/historia-zespolu/krystalograficzne-pasje-profesora-galdeckiego/ )

 

 

 

Tadeusz Baranowski

 

 

 

 

 

Polski biochemik, który już w 1939 roku zajął się z powodzeniem krystalizacją białek.   Uzyskał w formie krystalicznej albuminę surowiczą oraz miogen mięśniowy o aktywności aldolazy.  Te pionierskie prace były początkiem biokrystalografii na ziemiach polskich, a ich rezultaty opublikowano w Comptes Rendus de l’Academie des Sciences de l’URSS w 1940 r. <więcej >