Kontakt

Biuro Karier i Promocji Wydziału Chemii UJ
ul. Ingardena 3/312B, 30-060 Kraków

e-mail: xray@chemia.uj.edu.pl