Wystawa

Wystawa  „W niezwykłym świecie kryształów” pokazuje piękno kryształów i ich skomplikowaną i zagadkową często budowę wewnętrzną. Pozwala również poznać historię ich badań, ich wielorakie zastosowania i ich obecność w nas i wokół nas. <więcej>

Wydział Chemii UJ

Ekspozycja w holu Wydziału Chemii UJ

Ogrod Profesorski UJ,  14-18 maja 2014 r.

Organizator: Wydział Chemii UJ, Muzeum Collegium Maius

 Biblioteka Jagiellońska,  18.06.2014 - 18.07.2014

Organizator: Wydział Chemii UJ, Biblioteka Jagiellońska

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu,  25-27.06.2014

Wystawa towarzyszyła spotkaniu polskich krystalografów w trakcie 56 Konwersatorium Krystalograficznego zorganizowanego przez Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne i Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu.

Muzeum Instytutu Nauk Geologicznych UJ, 05.08-31.12.2014

Organizator: Muzeum Instytutu Nauk Geologicznych UJ, Wydział Chemii UJ

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, 7-10.09.2014

Wystawa została zaproszona na II Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej „Horyzonty Chemii”. Równolegle z Forum odbywały się II Dolnośląskie Spotkania Młodych Chemików.

Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Częstochowie, 14-18.09.2014

Z inicjatywy Komitetu Koordynacyjnego IYCr2014 w Polsce, wystawa była eksponowana w trakcie 57 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego, który w 2014 r. miał miejsce w Częstochowie.

Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 23.09-09.10.2014

Wystawa towarzyszyła wydarzeniom związanym z organizowaną w dn. 26.09.2014 r., w wielu krajach Europy, Nocą Naukowców, oraz uroczystemu rozpoczęciu nowego roku akademickiego.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 16-19.10.2014

Wystawa została zaprezentowana na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w ramach XVI Festiwalu Nauki i Sztuki.

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 03-26.11.2014.

Wystawa eksponowana była w trakcie Dnia Otwartego Instytutu. Od wielu lat Instytut odwiedza w ten dzień bardzo liczne grono młodzieży szkolnej.

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa, 12.12.2014 - 10.01.2015

Dwunasta ekspozycja wystawy "W niezwykłym świecie kryszatałów", w kończącym się juz Międzynarodowym Roku Krystalografii IYCr2014.