English Version

Pracownicy   Absolwenci

Andrzej Kotarba 

Andrzej Kotarba
założył grupę Chemii Powierzchni i Materiałów w roku 2006
prof. dr hab. nauk chemicznych
tel: +48 12 6632246
fax: +48 12 6340515
e-mail: kotarba@chemia.uj.edu.pl

Dorobek naukowy
Ponad 100 publikacji, raporty dla firm przemysłowych (Norsk Hydro, INS Puławy, Süd Chemie, Corning Inc.), kilkanaście patentów i zgłoszeń patentowych.

Zakres tematyki badawczej

  • kinetyka reakcji ciało stałe-gaz
  • charakterystyka fazowa i powierzchniowa ciał stałych
  • reaktywność i chemia powierzchni
  • synteza materiałów nieorganicznych i modelowych układów katalitycznych
  • badania prokatalityczne
  • badania katalizatorów przemysłowych
  • badania powierzchni implantów stalowych

Paweł Stelmachowski

Paweł Stelmachowski
adiunkt w grupie Chemii Powierzchni i Materiałów od roku 2012
dr nauk chemicznych
tel: +48 12 6632246
fax: +48 12 6340515
e-mail: pawel.stelmachowski@uj.edu.pl

2000–2005 studia chemiczne, Uniwersytet Jagielloński;
2005–2009 studia doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, tytuł pracy doktorskiej Rozkład tlenku azotu(I) na modelowych katalizatorach tlenkowych;
2010–2011 staż podoktorski w Laboratoire Catalyse et Spectrochimie w Caen, Francja.
2010–2012 asystent w grupie Chemii Powierzchni i Materiałów
2012– adiunkt w grupie Chemii Powierzchni i Materiałów
Gabriela Maniak 

Gabriela Grzybek
adiunkt w grupie Chemii Powierzchni i Materiałów od roku 2012
dr nauk chemicznych
tel: +48 12 6632017
fax: +48 12 6340515
e-mail: maniak@chemia.uj.edu.pl

2003–2008 studia chemiczne na Wydziale Chemii UJ, praca magisterska zatytułowana Wpływ promotorów alkalicznych na aktywność katalityczną spinelu kobaltowego w reakcji rozkładu N2O;
2008–2012 studia doktoranckie na Wydziale Chemii UJ, praca doktorska zatytułowana Modyfikowane katalizatory spinelowe do niskotemperaturowego rozkładu N2O
2012–2014 asystent w Grupie Chemii Powierzchni i Materiałów
2014– adiunkt w Grupie Chemii Powierzchni i Materiałów
Monika Gołda 

Monika Gołda-Cępa
asystent w grupie Chemii Powierzchni i Materiałów od roku 2011
mgr inż. Biotechnologii
tel: +48 12 6632017
fax: +48 12 6340515
e-mail: golda@chemia.uj.edu.pl

2003–2006 Liceum Ogólnokształcące ks. Misjonarzy w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000" w Piekarach k/Krakowa;
2006–2011 studia magisterskie na międzywydziałowym kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, praca magisterska zatytułowana Bioremediation of Cr(VI) by the yeast Xanthophyllomyces dendrorhous (Phaffia rhodozyma) and its mutants;
2011–2016 Środowiskowe Studia Doktoranckie IMIM PAN-UJ.
2016–obecnie asystent w Grupie Chemii Powierzchni i Materiałów

Laureatka programu Ventures
Wyróżnienie w konkursie BIOIDEA
Udział w konkursie FameLab

Doktoranci

Tomasz Jakubek 

Tomasz Jakubek
doktorant w grupie Chemii Powierzchni i Materiałów od roku 2014
mgr Chemii
tel: +48 12 6632017
fax: +48 12 6340515

2005–2008 V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego;
2008–2009 studium aktorskie w Lart Studio;
2009–2014 studia licencjackie i magisterskie na kierunku Chemia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca magisterska zatytułowana Synteza i właściwości domieszkowanych alkaliami tlenków metali przejściowych;
od 2014 studia doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wojciech Kaspera 

Wojciech Kaspera
doktorant w grupie Chemii Powierzchni i Materiałów od roku 2014
mgr Chemii
tel: +48 12 6632017
fax: +48 12 6340515

2006–2009 I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach;
2009–2014 studia licencjackie i magisterskie na kierunku Chemia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca magisterska zatytułowana Wpływ dotacji powierzchniowej alkaliami na właściwości katalityczne spineli żelaza, manganu i kobaltu;
od 2014 studia doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Klaudia Ciura 

Klaudia Ciura
doktorantka w grupie Chemii Powierzchni i Materiałów od roku 2015
mgr Chemii
tel: +48 12 6632017
fax: +48 12 6340515

2007–2010 III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego ;
2010–2015 studia licencjackie i magisterskie na kierunku Chemia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca magisterska zatytułowana Synteza w warunkach nadkrytycznych nanomateriałów tlenkowych do zastosowań katalitycznych;
od 2015 studia doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Joanna Duch 

Joanna Duch
doktorantka w grupie Chemii Powierzchni i Materiałów od roku 2015
mgr Chemii
tel: +48 12 6632017
fax: +48 12 6340515

2007–2010 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku;
2010–2015 studia licencjackie i magisterskie na kierunku Chemia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca magisterska zatytułowana Alkalia na powierzchni materiałów węglowych;
od 2015 studia doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Sylwia Gudyka 

Sylwia Gudyka
doktorantka w grupie Chemii Powierzchni i Materiałów od roku 2015
mgr Chemii
tel: +48 12 6632017
fax: +48 12 6340515

2007–2010 Liceum Ogólnokształcące sióstr Prezentek w Rzeszowie;
2010–2015 studia licencjackie i magisterskie na kierunku Chemia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca magisterska zatytułowana Nośnikowe i monolityczne katalizatory na bazie spinelu kobaltowego do rozkładu N2O;
od 2015 studia doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Studenci

Camillo Hudy
Lic. Camillo Hudy
Chemia, IV rok
                                   

Początek