English Version Test reaktywności Sonda Kelvina SR-TAD


Aparatura

Najczęściej używana aparatura specjalistyczna:

  • Temperaturowoprogramowana reakcja powierzchniowa z detekcją kwadrupolowym spektrometrem masowym (TPSR-QMS)
  • Sonda Kelvina do wyznaczania pracy wyjścia (KP)
  • Aparatura próżniowa do badań termicznej desorpcji metali alkalicznych (SR-TAD)
  • Termograwimetr z różnicowym analizatorem kalorymetrycznym i detekcją kwadrupolowym spektrometrem masowym (TG/DSC-QMS)
  • Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej (XRF)
  • Aparatura do mierzenia kątu zwilżania cieczy na powierzchni ciała stałego
  • Stanowisko do przygotowania monolitów: dip-coater, młyn kulowy (przygotowanie zawiesin), suszarka obrotowa, wiskozymetr wibracyjny
  • Aparatura dedykowana do syntez w warunkach nadkrytycznych