Absolwenci   Pracownicy

Piotr Legutko 

Piotr Legutko
doktorant w grupie Chemii Powierzchni i Materiałów w roku akademickim 2010-2015
magistrant w grupie Chemii Powierzchni i Materiałów w roku akademickim 2009/2010
absolwent Wydziału Chemii UJ, kierunek Chemia

praca magisterska zatytułowana: "Promowane potasem tlenki metali przejściowych jako katalizatory dopalania sadzy"
praca doktorska zatytułowana: "Materiały tlenkowe typu KxMyOz (M = Mn, Fe, Co) jako katalizatory dopalania sadzy", obroniona w 2015r.
laureat programu NCN Etuida 2014/2015
obecnie doktor w Zespole Katalizy Środowiskowej
Michal Trebala 

Michał Trębala
doktorant w grupie Chemii Powierzchni i Materiałów w latach 2008-2013
dr inż Inżynierii Materiałowej
Praca doktorska zatytułowana "Migracja potasu w ferrycie potasowym (β-K2Fe22O34) i jej zastosowanie do optymalizacji właściwości katalitycznych"

magistrant w grupie Chemii Powierzchni i Materiałów w roku akademickim 2007/2008
absolwent międzywydziałowych studiów Inżynieria Materiałowa (WCh i WFAIS UJ)
praca magisterska zatytułowana: "Zastosowanie metody modulacji potencjału i metody Kelvina do badań dyfuzji i desorpcji jonów potasu z faz ferrytowych"

Laureat programu Doctus

Monika Cieślik 

Monika Cieślik
doktorantka w grupie Chemii Powierzchni i Materiałów od latach 2007-2012
dr inż. Inżynierii Materiałowej

Praca doktorska zatytułowana "Rola powłoki silanowo-parylenowej w zabezpieczeniu powierzchni austenitycznej stali przed uwalnianiem jonów metali do organizmu"

Laureatka programu Ventures

Weronika Bieniasz 

Weronika Bieniasz
doktorantka w grupie Chemii Powierzchni i Materiałów w latach 2005-2010
dr nauk chemicznych

praca dokotorska zatytułowana: "Selektywnie domieszkowany ferrytowy katalizator kompozytowy do odwodornienia etylobenzenu"
Kinga Mlekodaj 

Kinga Mlekodaj
magistrantka w grupie Chemii Powierzchni i Materiałów w roku akademickim 2009/2010
absolwentka Wydziału Chemii UJ, kierunek Chemia

praca magisterska zatytułowana: "Odwodornienie etylobenzenu na katalizatorach tlenkowych zawierających potas"
obecnie doktorantka w Zespole Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego II
Piotr Bobrowski 

Piotr Bobrowski
magistrant w grupie Chemii Powierzchni i Materiałów w roku akademickim 2009/2010
absolwent międzywydziałowych studiów Inżynieria Materiałowa (WCh i WFAIS UJ)

praca magisterska zatytułowana: "Investigations on the Au/TiO2 catalytic model system"
Jan Kaczmarczyk 

Jan Kaczmarczyk
magistrant w grupie Chemii Powierzchni i Materiałów w roku akademickim 2008/2009
absolwent Wydziału Chemii UJ, kierunek Chemia

praca magisterska zatytułowana: "Temperaturowo programowana desorpcja małych cząsteczek z nanostrukturalnych powierzchni tlenkowych"
obecnie doktorant w Zespole Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego
Marcin Podstawski 

Marcin Podstawski
magistrant w grupie Chemii Powierzchni i Materiałów w roku akademickim 2007/2008
absolwent Wydziału Chemii UJ, kierunek Chemia

praca magisterska zatytułowana: "Badanie wpływu pary wodnej na aktywność katalityczną siarczków metali przejściowych w reakcji rozkładu tlenku azotu(I)"
Grzegorz Mrzygłód 

Grzegorz Mrzygłód
magistrant w grupie Chemii Powierzchni i Materiałów w roku akademickim 2007/2008
absolwent Wydziału Chemii UJ, kierunek Chemia

praca magisterska zatytułowana: "Synteza i właściwości faz ferrytowych zawierających metale alkaliczne"
Malgorzata Hermanowska 

Małgorzata Hermanowska
magistrantka w grupie Chemii Powierzchni i Materiałów w roku akademickim 2005/2006
absolwentka Wydziału Chemii UJ, kierunek Chemia

praca magisterska zatytułowana: "Termiczna desorpcja potasu oraz pomiary pracy wyjścia z modelowych katalizatorów selektywnego utleniania alkanów"

Początek