English Version

Ostatnie konferencje

 1. 25th International Conference on Chemical Reaction Engineering, " Engineering the Chemical Transformation by Bridging Science and Technology " (Florence, Italy, 20-23.V.2018)
  • Sylwia Wójcik, Giuliana Ercolino, Gabriela Grzybek, Stefania Specchia, Andrzej Kotarba
   Robust one-step synthesis of structural catalyst Co3O4|Al2O3|cordierite for N2O abatement - oral (BoA nr 395)
 2. International Conference on Catalysis and Surface Chemistry (50-te Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne - Kraków 18-23.03.2018 )
  • W. Kaspera, T. Jakubek, P. Legutko, C. Hudy, S. Zieliński, P. Stelmachowski, A. Kotarba
   Bridging the gap between tight and loose contact in soot combustion over potassium doped transition metal oxides - oral (BoA page 113)
  • S. Wójcik, G. Ercolino, G. Grzybek, S. Specchia, A. Kotarba
   Robust one-shot combustion synthesis of structural Co3O4|Al2O3|cordierite catalyst for deN2O - oral (BoA page 216)
  • P. Stelmachowski, A. H. A. Monteverde Videla, T. Jakubek, A. Kotarba, S. Specchia
   Structural promotion of cryptomelane (KMn8O16) and its reactivity in oxygen evolution reaction - oral (BoA page 70)
  • J. Duch, M. Mazur, P. Kubisiak, W. Piskorz, M. Gołda-Cępa, A. Kotarba
   Oxygen plasma functionalisation of carbon materials towards controlled tuning of their electrodonor properties - poster (BoA page 344)
  • K. Ciura, S. Wójcik, G. Grzybek, A. Bueno-Lopez, Z. Sojka, A. Kotarba
   Supported Cobalt spinel catalyst for N2O decomposition: comparison between alumina and ceria carriers - poster (BoA page 239)
  • S. Wójcik, J. Gryboś, P. Indyka, G. Grzybek, A. Kotarba, Z. Sojka
   Structural catalyst for N2O abatement - synthesis, characterization and catalytic activity in model and process conditions - poster (BoA page 320)
  • P. Stelmachowski, I. Lenart, A. Kotarba
   Synthesis and catalytic activity in soot oxidation of silver doped transition metal oxides - poster (BoA 314)
  • T. Kruk, M. Gołda-Cępa, L. Szyk-Warszyńska, K. Szczepanowicz, J. Duch, M. Brzychczy-Włoch, A. Kotarba, P. Warszyński
   Multifunctional polyelectrolyte thin films as the 'antifouling' coatings - poster (BoA 229)
  • M. Inger, M. Ruszak, J. Nieścioruk, M. Wilk, G. Grzybek, A. Kotarba, Z. Sojka
   Two-stage reduction of N2O emission from nitric acid plants - poster (BoA 256)
 3. 26th Annual Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (Rytro 12-15.10.2017)
  • M. Gołda-Cępa, P. Chytrosz, A. Kotarba
   One step fabrication of gentamicin nanoparticles embedded in polymeric biomaterials surface: sonochemical approach – oral (BoA page 20)
  • M. Gołda-Cępa, W. Kulig, Ł. Ćwiklik, A. Kotarba
   Oxygen plasma treatment of parylene C for improved biocompatibility: molecular dynamics insights into water-polymer interactions – poster (BoA page 21)
  • M. Gołda-Cępa, J. Wlodarczyk, J. Kużdżal, P. Chytrosz, A. Kotarba
   The first report on characterisation of partially covered self-explandable metallic stents into esophageal cancer treatment: in vivo degradation - oral (BoA page 22)
  • J. Duch, M. Gołda-Cępa, K. Ciura, A. Kotarba
   Inorganic nanoparticles on bacteria: the key factors ruling the interaction - poster (BoA page 29)
 4. 8th World Congress on Oxidation Catalysis (Krakow 3-8.09.2017)
  • P. Stelmachowski, P. Legutko, T. Jakubek, P. Indyka, M. Wojtasik, L. Ziemiański, G. Żak, Z. Sojka, A. Kotarba
   Iron oxide -based fuel borne catalyst for in situ soot oxidation: composition, structure and reactivity – poster (BoA page 243)
  • G. Ercolino, S. Gudyka, P. Stelmachowski, A. Kotarba, S. Specchia
   Open cell foams Pd/Co3O4/ZrO2 catalyst for the lean combustion of methane – poster (BoA page 174)
  • W. Kaspera, T. Jakubek, P. Legutko, P. Stelmachowski, A. Kotarba
   Enhancement of electrodonor properties of transition metal oxides by alkali promotion as a guideline for catalytic activity in soot oxidation - oral (BoA page 145)
 5. 13th European Congress on Catalysis Europacat 2017(Florence, Italy 27-31.08.2017)
  • S. Wójcik, G. Grzybek, K. Ciura, J. Gryboś, P. Indyka, B. Leszczyński, A. Kotarba, Z. Sojka
   Influence of glycerol-assisted synthesis on morphology and deN2O performance of supported Co3O4|Al2O3 catalyst – poster P3.229
  • G. Grzybek, K. Ciura, S. Wójcik, J. Gryboś, P. Indyka, M. Inger, K. Antoniak-Jurak, P. Kowalik, M. Wilk, A. Kotarba, Z. Sojka
   The role of Al2O3 support phase on catalytic performance of supported cobalt spinel catalyst in N2O decomposition - poster P3.271
  • W. Kaspera, T. Jakubek, P. Legutko, P. Stelmachowski, A. Kotarba
   Double role of alkali promoter in soot oxidation over transition metal oxide catalysts - oral 2N.2.3
  • T. Jakubek, S. Vieitez Calo, E. Nowicka, S. Golunski, A. Kotarba
   Influence of intra-tunnel alkali cations on the cryptomelane matrix towards higher catalytic oxidation activity - oral SS20.7
 6. XI Copernican International Young Scientists Conference (Torun 28-30.06.2017)
  • T. Jakubek, J. Duch, K. Ciura, W. Kaspera, A. Kotarba
   The effect of alkali promotion on the properties of inorganic materials – poster
  • T. Jakubek, S. Vieitez Calo, E. Nowicka, S. Golunski, A. Kotarba
   The exchange of alkali cations in the cryptomelane structure towards higher catalytic activity in oxidation reactions - poster
  • W. Kaspera, T. Jakubek. P. Legutko, A. Kotarba
   Enhancing the efficiency of transition metal oxides in soot combustion by mobile activity promotors - oral
  • W. Kaspera, T. Jakubek. P. Legutko, A. Kotarba
   Potassium-nanostructured transition metal oxides as soot combustion catalysts - poster
  • K. Ciura, G. Grzybek, S. Wójcik, P. Indyka, J. Gryboś, M. Inger, M. Wilk, A. Kotarba, Z. Sojka
   The effect of NOx on the catalytic activity of the cobalt spinel supported on alumina with different phase compositions in the deN2O reaction - poster
  • J. Duch, P. Kubisiak, K. H. Adolfsson, M. Hakkarainen, K.Ciura, M. Gołda-Cępa,A. Kotarba
   Surface functionalization and work function modifications of carbon materials- poster
 7. International Conference "Nordic Polymer Days 2017" (Sztokholm 19-21.06.2017)
  • M. Gołda-Cępa, A. Choryłek, P. Chytrosz, M. Brzychczy-Włoch, M. Hakkarainen, K. Engvall, A. Kotarba
   Multifunctional PLGA/parylene C coating for implant materials: an integral approach for biomaterials optimization – oral
 8. International Workshop on „Bioinorganic Redox Control – Implications for Medicinal Chemistry and Environmental Protection” (Kraków 20-21.04.2017)
  • M. Gołda-Cępa, J. Duch, D. Ochońska, M. Brzychczy-Włoch, K. Syrek, G. Sulka, A. Kotarba
   Electrodonor controlled adhesion of bacteria on inorganic implant surfaces – oral 3-5
  • M. Gołda-Cępa, J. Duch, K. Ciura, A. Kotarba
   The main factors of inorganic nanoparticles interaction with bacteria cell wall – poster 19
 9. XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (Kraków, 15-17.03.2017)
  • W. Kaspera, A. Kotarba
   Rola kationu metalu alkalicznego w matrycy WO3 -
   brązy wolframowe jako katalizatory usuwania sadzy
   - poster P-80
  • T. Jakubek, S. Vieitez Calo, E. Nowicka, S. Golunski, A. Kotarba
   Wymiana kationów alkalicznych w strukturze kryptomelanu w celu zwiększonej aktywności w reakcjach katalitycznego utleniania - poster P-79
  • J. Gryboś, P. Indyka, G. Grzybek, A. Kotarba, Z. Sojka
   Analiza HAADF STEM morfologii nanokrysztalów fazy aktywnej K-Co2.6Zn0.4O4 osadzonej na nośniku α-Al2O3 - poster P-77
  • J. Duch, P. Kubisiak, M. Gołda-Cępa, K. Ciura, A. Kotarba
   Funkcjonalizacja plazmą tlenową materialów węglowych do zastosowań katalitycznych - poster P73
  • J. Janas, G. Grzybek, K. Ciura, A. Kotarba, Z. Sojka
   Mechanizm reakcji rozkladu N2O na katalizatorze nośnikowym K-Co1-xZnxCo2O4/α-Al2O3 – badania izotopowe - poster P-15
  • T. Jakubek, C. Hudy, A. Kotarba
   Termiczna aktywacja birnesytu (KMn4O8) w kierunku niskotemperaturowego dopalania sadzy - poster P-14
  • K. Ciura, G. Grzybek, S. Wójcik, P. Indyka, J. Gryboś, A. Kotarba, Z. Sojka, M. Inger, M. Ruszak, K. Antoniak-Jurak, P. Kowalik, M. Wilk
   Wplyw NOx na aktywność katalityczną spinelu kobaltowego osadzonego na tlenku glinu o różnym skladzie fazowym w reakcji deN2O - poster P-6
  • G. Grzybek, K. Ciura, S. Wójcik, P. Indyka, J. Gryboś, A. Kotarba, Z. Sojka, M. Inger, J. Rajewski, M. Ruszak, K. Antoniak-Jurak, P. Kowalik, M. Wilk
   Preparatyka, charakterystyka i aktywność katalizatora nośnikowego K-Co1-xZnxCo2O4/α-Al2O3 do niskotemperaturowego rozkladu N2O - flash oral FO-10
  • M. Inger, J. Rajewski, M. Ruszak, K. Antoniak-Jurak, P. Kowalik, M. Wilk, G. Grzybek, K. Ciura, S. Gudyka, A. Kotarba, Z. Sojka
   Opracowanie katalizatora nośnikowego do niskotemperaturowego rozkladu N2O w strumieniu gazów wylotowych - Oral O-14
  • P. Legutko, W. Kaspera, T. Jakubek, P. Stelmachowski, Z. Sojka, D. Fino, A. Kotarba
   Materialy tlenkowe typu KxMyOz (M = Mn, Fe, Co) jako katalizatory dopalania sadzy - Oral O-7
 10. 7th Asia-Pacific Congress on Catalysis (APCAT-7) (Mumbai, India 17-21.01.2017)
  • T. Jakubek, W. Kaspera, P. Legutko, P. Stelmachowski, P. Indyka, Z. Sojka, A. Kotarba
   Alkali promotion of transition metal oxides towards low temperature soot combustion: experimental and theoretical approach - Oral OP163 - awarded as the Best Oral Presentation in the Environmental session
  • Z. Sojka, S. Gudyka, G. Grzybek, J. Gryboś, P. Indyka, K. Ciura, A. Kotarba, B. Lezczyński, M. Inger, P. Kowalik, M. Ruszak, M. Wilk
   Supported Doubly Doped Cobalt Spinel Catalyst for Low Temperature N2O Abatement - from Active Sites Design, Catalyst Optimization to Pilot Plant Tests - Oral
 11. III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej (Kraków, 7-9.12.2016)
  • A. Kotarba
   Chemia i Alchemia promowania tlenków metali przejściowych alkaliami - wyklad 1-5
  • J. Gryboś, P. Indyka, S. Wójcik, A. Kotarba, Z. Sojka
   Morfologia nanokrysztalów K-Co2.6Zn0.4O4 osadzonych na nośniku α-Al2O3 - poster 17
  • S. Wójcik, G. Grzybek, J. Gryboś, A. Kotarba, Z. Sojka
   Uklad Co3O4/α-Al2O3/kordieryt - preparatyka charakterystyka i aktywność katalityczna - poster 82
 12. III International Scientific Conference OXYGENALIA (Kraków, 18-19.11.2016)
  • M. Gołda-Cępa, A. Kotarba
   The beneficial effect of surface oxygen functional groups on osteoblasts adhesion: biocompatibility of polymeric implants through plasma treatment - poster P-BM 004
  • J. Duch, P, Kubisiak, K. Ciura, M. Gołda-Cępa, A. Kotarba
   Oxygen surface groups on graphite: work function, wettability and reactivity - poster P-CI 005
 13. 25th Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (Rytro 13-16.10.2016)
  • M. Gołda-Cępa, K. Syrek, M. Brzychczy-Włoch, G. D. Sulka, A. Kotarba
   Electron Work Function as a Direct Parameter for Bacterial Infection Risk of Implant Surfaces - oral
  • M. Gołda-Cępa, A. Choryłek, P. Chytrosz, M. Brzychczy-Włoch, J. Jaworska, J. Kasperczyk, M. Hakkarainen, K. Engvall, A. Kotarba
   An Integral Approach for Tailoring of Implant-Tissue Interface: PLGA-Parylene C Multifunctional Coating - poster
 14. International Workshop on Functional Nanoporous Materials “FuNaM” (Kraków, 13-14.10.2016)
  • J. Duch, K. Ciura, P. Stelmachowski, P. Indyka
   Cerium oxide nanoparticles – synthesis and characterization - poster P25
  • K. Ciura, J. Duch, P. Stelmachowski, P. Indyka
   Supercritical synthesis of cobalt oxide nanoparticles - poster P24
  • T. Jakubek, W. Kaspera, S. Zieliński, A. Kotarba
   Effect of intra-tunnel ions on catalytic properties of alkali nanostructured transition metal oxide matrix - poster P26
  • W. Kaspera, T. Jakubek, A. Kotarba
   Tuning electrodonor and catalytic properties of Transition metal oxides by nanostructuration with alkali - poster P27
 15. 59 Zjazd Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego (Poznań 19-23.09.2016)
  • P. Legutko, P. Stelmachowski, W. Kaspera, T. Jakubek, Z. Sojka, A. Kotarba
   Materialy tlenkowe typu KxMyOz (M = Mn, Fe, Co) jako katalizatory dopalania sadzy - oral S08K10
 16. 13th Pannonian International Symposium on Catalysis (Siofok, Hungary 19-23.09.2016)
  • Z. Sojka, A. Kotarba, S. Gudyka, G. Grzybek, F. Zasada, J. Gryboś, P. Indyka
   N2O abatement over alumina supported cobalt spinel catalyst - oral O42
  • T. Jakubek, W. Kaspera, P. Legutko, P. Stelmachowski, P. Indyka, Z. Sojka, A. Kotarba
   Understanding of transition metal oxide promotion by alkali towards soot combustion - oral O18
  • S. Gudyka, P. Legutko, G. Grzybek, P. Indyka, Z. Sojka, A. Kotarba
   Optimization of potassium surface state in the K-Co2.6Zn0.4O4/a-Al2O3 catalyst for low temperature N2O decomposition - oral O21
  • A. Kotarba, S. Gudyka, G. Grzybek, Z. Sojka
   Structural catalyst K/Co1-xZnxCo2O4/α-Al2O3/cordierite for N2O abatement – synthesis, characterization and catalytic activity - poster P20
 17. International Conference on Electrochemical Energy Science and Technology (EEST2016, Kunming, China, 16-22.08.2016)
  • A.H.A. Montverde Videla, T. Jakubek, P. Stelmachowski, A. Kotarba, S. Specchia
   Controlled Potassium Nanostructuration of Cobalt and Manganese Oxide Based Electrocatalyts Toward Oxygen Evolution Reaction in Alkaline Media - oral H2-2
 18. The 16th International Congress on Catalysis (Beijing, China, 3-8.07.2016)
  • T. Jakubek, W. Kaspera, P. Legutko, F. Zasada, P. Stelmachowski, P. Indyka, J. Gryboś, Z. Sojka, A. Kotarba
   Understanding of Transition Metal Oxide Promotion by Alkali Towards Soot Combustion - Experimental and Theoretical Approach - poster PB329
  • S. Gudyka, G. Maniak, P. Stelmachowski, P. Indyka, B. Leszczyński, A. Kotarba, M. Inger, P. Kowalik, M. Ruszak, M. Wilk, Z. Sojka
   Multiscale Microscopic and Spectroscopic Characterization of Alumina Supported Doubly Doped Cobalt Spinel Catalyst for Low Temperature N2O Decomposition - poster PB332
  • S. Gudyka, G. Grzybek, P. Stelmachowski, P. Indyka, B. Leszczyński, Marek Inger, Pawel Kowalik, Monika Ruszak, Marcin Wilk, A. Kotarba, Z. Sojka
   Optimization of K/Co1-xZnxCo2O4/α-Al2O3 Structured Catalyst for Low Temperature N2O Removal from Nitric Acid Plant Tail Gases - oral
  • F. Zasada, J. Janas, P. Indyka, J. Gryboś, W. Piskorz, A. Kotarba, Z. Sojka
   Decomposition of N2O over Nanospinel Catalysts – Experimental, Thermodynamic and DFT Approaches into Catalyst Design - poster PD060
 19. The 5th Stanislaw Gorczyca European School on Electron Microscopy and Electron Tomography
  (Kraków 5-8.07.2016)
  • P. Indyka, J. Gryboś, S. Gudyka, A. Kotarba, Z. Sojka Enhancing Activity of the Heterogeneous Catalyst Spinel-based Catalysts Studies by Means of S/TEM Techniques - poster
 20. 17th Nordic Symposium on Catalysis (Lund, Sweden, 14-16.06.2016)
  • G. Ercolino, G. Grzybek, P. Stelmachowski, A. Kotarba, S. Specchia
   Optimization towards efficient catalyst for lean methane combustion: mixing iron and cobalt Spinels versus mixed iron-cobalt spinel - oral
 21. International Thematic Workshop on N2O Abatement (Kraków, 4-6.05.2016)
  • S. Gudyka, G. Grzybek, S. Witkowski, A. Kotarba, Z. Sojka
   Structural K/Co1-xZnxCo2O4/α-Al2O3/Cordierite Catalyst for Low Temperature N2O Decomposition – Preparation, Characterization and Activity - oral (Abstract book p. 43)
  • A. Kotarba, S. Gudyka, K. Ćmil, P. Legutko, G. Grzybek, P. Indyka, Z. Sojka
   Alkali Promotion for Enhancing the Activity of Bulk and Supported Cobalt Spinel Catalysts in Low-Temperature deN2O - oral (Abstract book, p. 49)
  • K. Ciura, S. Gudyka, J. Gryboś, P. Indyka, S. Witkowski, A. Kotarba, Z. Sojka
   Influence of Alumina Polymorph on N2O Decomposition over Supported Co3O4/Al2O3 Catalyst –
   poster (Abstract book p. 63)
  • P. Legutko, S. Gudyka, K. Ciura, P. Indyka, A. Kotarba, Z. Sojka
   Surface Versus Bulk Potassium Promotion of Cobalt-Oxide Catalyst in deN2O Process
   poster (Abstract book p. 71)
 22. Designing New Heterogeneous Catalysts: Faraday Discussion (London, 4-6.04.2016)
  • T. Jakubek, M. Kolodziej, P. Stelmachowski, A. Kotarba
   Designing an effective low-temperature soot oxidation catalyst based on the cryptomelane matrix - poster
 23. XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (Kraków, 16-18.03.2016)
  • J. Duch, M.C. Roman-Martinez, P. Stelmachowski, A. Kotarba
   Modyfikacja wlaściwości elektronowych i stabilności materialów węglowych do zastosowań katalitycznych – poster (Abstract book p. 240)
  • T. Jakubek, M. Kolodziej, P. Stelmachowski, A. Kotarba
   Projektowanie efektywnego katalizatora do niskotemperaturowego utleniania sadzy na bazie matrycy kryptomelanu – poster (Abstract book p. 260)
  • K.Ciura, S. Gudyka, J. Gryboś, G. Grzybek, P. Stelmachowski, P. Indyka, A. Kotarba, Z. Sojka, M. Inger, P. Kowalik, M. Ruszak, K. Antoniak-Jurak, M. Wilk
   Wplyw odmiany polimorficznej nośnika Al2O3 na aktywność katalityczną Co3O4 w rozkladzie N2O – poster (Abstract book p. 234)
  • W. Kaspera, J. Wojas, A. Kotarba
   Brąz wolframowy jako stabilny rezerwuar promotora potasowego przeciwdzialającego zawęglaniu powierzchni katalitycznych – poster (Abstract book p. 266)
  • S. Gudyka, K. Ciura, P. Legutko, G. Grzybek, P. Stelmachowski, P. Indyka, A.Kotarba, Z. Sojka
   Dystrybucja promotora alkalicznego pomiędzy nośnik a fazą aktywną katalizatora K/Co1-xZnxCo2O4/α-Al2O3 do usuwania N2O – oral (Abstract book p. 77)
  • S. Gudyka, G. Grzybek, P. Stelmachowski, P. Indyka, A. Kotarba, Z. Sojka, M. Inger, P. Kowalik, M. Ruszak, K. Antoniak-Jurak, M. Wilk
   Synteza, charakterystyka i aktywność nośnikowego katalizatora K/Co1-xZnxCo2O4/α-Al2O3 do niskotemperaturowego rozkladu N2O w warunkach laboratoryjnych i pilotowych – oral (Abstract book p. 30)
  • S. Gudyka, G. Grzybek, P. Stelmachowski, P. Indyka, A. Kotarba, Z. Sojka
   Wplyw dodatku gliceryny na dyspersję fazy spinelowej i aktywność nośnikowego katalizatora Co3O4/Al2O3 w reakcji rozkladu podtlenku azotu – poster (Abstract book p. 256)
  • S. Gudyka, G. Grzybek, B.Leszczyński, A. Kotarba, Z. Sojka
   Synteza, charakterystyka i aktywność strukturalnego katalizatora K/Co1-xZnxCo2O4/α-Al2O3 /kordieryt do niskotemperaturowego rozkladu N2O – poster (Abstract book p. 254)
  • P. Legutko, T. Jakubek, W. Kaspera, P. Stelmachowski, P. Indyka, Z. Sojka, D. Fino, A. Kotarba
   Katalizator do niskotemperaturowego dopalania sadzy na bazie nanostrukturyzowanych potasem tlenków metali przejściowych – oral (Abstract book p. 64)
 24. 200. rocznica powstania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (Kraków, 9-10.12.2015)
  • A. Kotarba Chemia w Towarzystwie Naukowym Krakowskim - oral
 25. Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego (Kraków, 5.12.2015)
  • A. Kotarba Jak skutecznie promować katalizatory - od badań podstawowych do zastosowań przemyslowych - oral
 26. 5th Czech-Polish doctoral seminar (Ostrava, Czech Republic, 27.11.2015)
  • W. Kaspera Oxygen and Potassium Diffusion in Potassium Tungsten Bronze Catalysts - oral
  • T. Jakubek The Effect of the Alkali Cation on the Catalytic Properties of Cryptomelane in Soot Combustion - oral
  • K. Ciura Synthesis of Oxide Nanomaterials in Supercritical Conditions for Catalytic Applications - oral
  • J. Duch Alkali on the Surfaces of Carbon Material - oral
  • S. Gudyka Dispersion of Cobalt Active Phase over Oxide Support. From Pellets to Monoliths - oral
 27. Tenth International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control
  (CAPoC10, Brussels, Belgium, 28-30.10.2015)
  • T. Jakubek, W. Kaspera, P. Legutko, P. Stelmachowski, A. Kotarba
   How to efficiently promote transition metal oxides by alkali towards catalytic soot oxidation - oral
  • P. Stelmachowski, A. Kopacz, T. Jakubek, P. Indyka, J. Markowski, M. Wojtasik, L. Ziemiański, W. Krasodomska,
   G. Żak, Z. Sojka, A. Kotarba
   Insights into structure, morphology and reactivity of the iron oxide based fuel borne catalysts - poster
  • G. Ercolino, A. Grodzka, G. Grzybek, P. Stelmachowski, S. Specchia, A. Kotarba
   The effect of the preparation method of Pd-doped cobalt spinel on the catalytic activity in methane oxidation under lean fuel conditions - poster
 28. COST Action CM1104 “Reducible Oxide Chemistry. Structure and Functions”. WG1+WG2 Workshop (Kraków, 8-9.10.2015)
  • T. Jakubek, W. Kaspera, P. Legutko, P. Indyka, P. Stelmachowski, Z. Sojka, A. Kotarba
   Transition Metal Oxides Promoted with Alkali - Model Catalysts for Soot Combustion - oral
  • P. Indyka, J. Kaczmarczyk, J. Gryboś, J. Janas, A. Kotarba, Z. Sojka
   Oxidative Phase Transformation of Fe3O4 Nanoparticles During Catalytic N2O Decomposition Visualized by STEM/EELS at the Nanoscale - oral
  • F. Zasada, J. Janas, W. Piskorz, J. Kaczmarczyk, A. Kotarba, Z. Sojka
   The Role of the Reactive Oxygen Species in DeN2O and DeCH4 Reactions – DFT and Catalytic TPRS and SSITKA Investigations - oral
 29. XII European Congress on Catalysis ”Catalysis: Balancing the use of fossil and renewable resources”
  (EuropaCat XII, Kazan, Russia, 30.08-4.09.2015)
  • T. Jakubek, W. Kaspera, P. Legutko, F. Zasada, W. Piskorz, P. Stelmachowski, P. Indyka, J. Gryboś, Z. Sojka,
   A. Kotarba Strong enhancement of desoot activity of transition metal oxides by alkali doping – surface promotion versus intercalation - oral
  • F. Zasada, J. Kaczmarczyk, G. Grzybek, J. Janas, P. Indyka, J. Gryboś, W. Piskorz, A. Kotarba, Z. Sojka
   N2O decomposition over spinel nanocatalysts - experimental and DFT theoretical approaches to catalyst tuning - oral
 30. 8. Kongres Technologii Chemicznej "Surowce - energia - materialy" (Techem8, Rzeszów, 30.08-4.09.2015)
  • P. Stelmachowski, K. Ciura, K. Kwaśnik, A. Kotarba Synteza w warunkach nadkrytycznych i wlaściwości katalityczne materialów tlenkowych: Co3O4, CeO2 i TiO2 - oral
  • W. Kaspera, J. Wojas, A. Kotarba Rola brązów wolframowych w katalizatorach krakingu smoly powstającej
   w procesie gazyfikacji biomasy
   - oral
  • T. Jakubek, M. Kolodziej, P. Stelmachowski, A. Kotarba Wplyw skladnika alkalicznego na wlaściwości katalityczne kryptomelanu w reakcji utleniania sadzy - oral
  • M. Inger, M. Ruszak, M. Saramok, K. Antoniak-Jurak, P. Kowalik, M. Wilk, G. Grzybek, P. Stelmachowski, S. Gudyka, P. Indyka, S. Witkowski,A. Kotarba, Z. Sojka Nośnikowy katalizator do niskotemperaturowego rozkladu N2O
   z instalacji kwasu azotowego
   - oral
  • G. Grzybek, P. Stelmachowski, S. Gudyka, P. Indyka, A. Kotarba, Z. Sojka Aktywność ukladu Co3O4/CeO2 w reakcji rozkladu N2O – silny efekt dyspersji fazy aktywnej na nośniku - poster
  • P. Stelmachowski, P. Legutko, T. Jakubek, P. Indyka, J. Markowski, M. Wojtasik, L. Ziemiański, W. Krasodomski,
   G. Żak, Z. Sojka, A. Kotarba Nanotlenki żelaza jako katalizatory typu FBC do oczyszczania gazów spalinowych: struktura, morfologia, reaktywność - poster
 31. 27th European Conference on Biomaterials (ESB2015, Kraków, 30.08-3.09.2015)
  • M. Gołda-Cępa, M. Brzychczy-Włoch, M. Hakkarainen, K. Engvall, A. Kotarba Nanoroughness and oxygen functional groups on parylene C coating:towards anti-infective and biocompatible implants surface - oral
  • M. Gołda-Cępa, K. Engvall, A. Kotarba Stability of Oxygen Plasma Treatment of Parylene C Biomedical Coating - poster
 32. XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (Kraków, 16-18.03.2015)
  • P. Stelmachowski, G. Grzybek, K. Ciura, A. Kotarba Synteza w warunkach nadkrytycznych w środowisku wodnym
   i wlaściwości katalityczne tlenków Co3O4 i CeO2
   - poster
  • P. Stelmachowski, G. Grzybek, K. Cmil, J. Duch, A. Kotarba Oddzialywanie promotorów alkalicznych z materialami nośnikowymi - poster
  • G. Grzybek,P. Stelmachowski, S. Gudyka, P. Indyka, S. Witkowski, M. Inger, M. Wilk, K. Antoniak-Jurak, M. Ruszak,
   P. Kowalik, A. Kotarba, Z. Sojka Preparatyka nośnikowego katalizatora do niskotemperaturowego rozkladu N2O - poster
  • P. Stelmachowski, A. Kopacz, P. Legutko, J. Markowski, M. Wojtasik, L. Ziemianski, W. Krasodomski, G. Zak,
   Z. Sojka, A. Kotarba Wplyw stabilizatora organicznego na aktywność katalityczna (hydroksy)tlenków żelaza w reakcji dopalania sadzy - poster
  • T. Jakubek, W. Kaspera, P. Legutko, P. Stelmachowski, Z. Sojka, A. Kotarba Tlenki metali przejściowych jako efektywne katalizatory do dopalania sadzy - poster
  • W. Kaspera, J. Wojas, A. V. Gonzalez, K. Engvall, A. Kotarba Novel tar cracking catalysts in biomass gasification - poster
  • F. Zasada, W. Piskorz, J. Gryboś, J.Kaczmarczyk, J. Janas, A. Kotarba, Z. Sojka Molecular elementary mechanistic steps and microkinetics of N2O decomposition over euhedral Co3O4 nanospinels - poster
  • Z. Sojka, J. Kaczmarczyk, J. Janas, W. Piskorz, F. Zasada, A. Kotarba Nanospinel catalysts for lean methane combustion: TPR/TPO, TPSR, pulse isotopic and ssitka CH4/CD4,16O2/18O2 evidence for mixed mechanism - poster
 33. COST Action CM1104 Reducible oxide chemistry,structure and functions, 3rd General Meeting (Barcelona,Spain, 12-14.11.2014)
  • P. Indyka, J. Gryboś, P. Legutko, P. Stelmachowski, A. Kotarba, Z. Sojka Cryptomelane nanorods: TEM/STEM/EELS - oral
 34. International Conference on Electrochemical Energy Science and Technology (EEST2014 Shanghai, China, 31.10.2014-04.11.2014)
  • A.H.A. Monteverde Videla, P. Stelmachowski, A. Kotarba, S. Specchia Understanding Oxygen Reduction Reaction phenomena by Kelvin Probe Analysis - poster (the best poster award)
 35. 24th Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (Rytro,Polska, 9-12.10.2014)
  • M.Gołda-Cępa, M.Brzychczy-Włoch, K.Gebarowska, J.Jaworska, M.Musial-Kulik, J.Kasperczyk, K.Engvall, A.Kotarba Multilayer metal implant coating - investigations of MG-63 cells adhesion, bacteria attachment and controlled drug delivery. - oral
  • M. Gołda-Cępa, N. Aminlashgari, M. Hakkarainen, K. Engvall, A. Kotarba LDI-MS examination of oxygen plasma modified polymer for designing tailored implant biointerfaces - poster
 36. Struktura a Reaktywnosc Ukladow Metal/Nosnik, Konferencja z okazji Jubileuszu 70-tych urodzin Profesora Zbigniewa Karpinskiego (Falenty, 29-30.09.2014)
  • A. Kotarba Najwieksze osiagniecie katalizy XX wieku - chleb z powietrza - oral
 37. 12th Pannonian Symposium on Catalysis (Castle Trest, Czech Republic, 16-20.09.2014)
  • A. Kotarba How to efficiently promote catalytic materials with alkali – understanding the electronic and structural functionalization - oral
  • P. Stelmachowski, G. Maniak, A. Kotarba Catalytic activity of nanooxides obtained via continuous flow synthesis in supercritical conditions - poster
  • S. Gudyka, J. Duch, K. Ćmil, G. Grzybek, P. Stelmachowski, A. Kotarba, Z. Sojka Effect of cesium doping on the deN2O activity of cobalt spinel - poster
  • G. Grzybek, P. Stelmachowski, M. Inger, M. Wilk, A. Kotarba, Z. Sojka Monolithic cobalt spinel catalysts for N2O abatement from nitric acid plants - poster
 38. 57 Zjazd PTChem i STIPChem (Czestochowa, 14-18.09.2014)
  • M. Inger, M. Saramok, M. Wilk, G. Grzybek, P. Stelmachowski, A. Kotarba, Z. Sojka Przemyslowy reaktor do niskotemparaturowej redukcji emisji N2O - oral
 39. II Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej (Wroclaw, 7-10.09.2014)
  • P. Legutko, T. Jakubek, W. Kaspera, P. Stelmachowski, Z. Sojka, A. Kotarba Mieszane tlenki typu KXMYOZ (M = Mn, Fe, Co) jako efektywne katalizatory dopalania sadzy - oral
  • F. Zasada, W. Piskorz, P. Indyka, J. Gryboś, J. Kaczmarczyk, A. Kotarba, Z. Sojka Morfologia, struktura elektronowa, procesy przeniesienia ladunku i spinu w kontekscie wlaściwości redoksowych nanospineli kobaltowych - oral
  • S. Gudyka, G. Grzybek, A. Kotarba Optymalizacja promocji potasem nośnikowego katalizatora Co3O4/CeO2 - poster
  • A. Grodzka, S. Gudyka, G. Grzybek, P. Stelmachowski, M. Inger, M. Wilk, A. Kotarba, Z. Sojka Charakterystyka przemyslowego katalizatora do rozkladu podtlenku azotu - poster
 40. International Symposium on Air & Water Pollution Abatement Catalysis (Kraków, 1-5.09.2014)
  • Z. Sojka, W. Piskorz, F. Zasada, J. Kaczmarczyk, S. Witkowski, P. Indyka, J. Gryboś, G. Grzybek, P. Stelmachowski, A. Kotarba Redox Catalysis of N2O Abatement over Cobalt Spinels - oral
  • P. Legutko, T. Jakubek, W. Kaspera, P. Stelmachowski, Z. Sojka, A. Kotarba Soot combustion over K-M3O4 and KxMO2 (M = Mn, Fe, Co) catalytic systems - oral
  • G. Ercolino, G. Grzybek, P. Stelmachowski, S. Specchia, A. Kotarba, V. Specchia Co3O4-based catalysts for residual methane oxidation in lean conditions - oral
  • P. Stelmachowski, A. Kopacz, P. Legutko, Z. Sojka, A. Kotarba, M. Wojtasik, L. Ziemiański, G. Żak The role of precursor nature and crystallite size of iron oxide catalyst for soot combustion - oral
  • G. Grzybek, J. Kaczmarczyk, P. Stelmachowski, F. Zasada, W. Piskorz, A. Kotarba, Z. Sojka The effect of redox couple and the nature of surface oxygen on N2O and CH4 abatement of M3O4 (M = Mn, Fe, Co) catalysts - oral
  • G. Grzybek, P. Stelmachowski, M. Inger, M. Wilk, A. Kotarba, Z. Sojka Monolithic catalysts for N2O abatement from nitric acid plants - oral
 41. 26th Annual Conference European Society for Biomaterials (Liverpool, 31.08-3.09.2014)
  • M. Gołda-Cępa, N. Aminlashgari, M. Hakkarainen, K. Envall, A. Kotarba Generation of functional oxygen groups on parylene C for enhanced biocompatibilty: LDI-MS investigations - oral
  • M. Gołda-Cępa, M. Brzychczy-Włoch, K. Envall, A. Kotarba The Effect of Surface Oxygen Functional Groups on Parylene C Biocompatibility - Comparison of MG-63 Cells Adhesion and Bacteria Strains Attachment - oral
 42. Fundamentals and Applications of Cerium Dioxide in Catalysis (Udine, 11-14.07.2014)
  • P. Legutko, G. Grzybek, P. Stelmachowski, F. Zasada, W. Piskorz, A. Kotarba, Z. Sojka Ceria as an active promoter and support for transition metal oxide catalyst for soot combustion and N2O decomposition - poster
 43. Postępy w Katalizie Heterogenicznej (Międzyzdroje, 12-13.06.2014)
  • A. Kotarba Chemia i alchemia promotorów alkalicznych - oral
 44. COST Action CM1104 Reducible oxide chemistry,structure and functions, Working Group Meeting (Zaragoza, Spain, 28-30.04.2014)
  • W. Piskorz, F. Zasada, A. Kotarba, Z. Sojka DFT+U Modeling of Charge Transfer Processes an Redox Properties of nano-Co3O4 Crystals - oral
  • P. Legutko, P. Stelmachowski, P. Indyka, J. Gryboś, Z. Sojka, A. Kotarba Nanostructurization of iron and manganese oxides by alkali ions - Redox properties, activity and stability - poster
 45. XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (Kraków, 19-21.03.2014)
  • M. Inger, M. Saramok, M. Wilk, G. Grzybek, P. Stelmachowski, A. Kotarba, Z. Sojka Opracowanie katalizatora oraz model reaktora do niskotemperaturowego rozkladu N2O - oral
  • A. Kopacz, P. Legutko, P. Stelmachowski, Z. Sojka, A. Kotarba Aktywność katalityczna (hydroksy)tlenków żelaza w reakcji dopalania sadzy - poster
  • P. Legutko, S. Castillo, P. Stelmachowski, S. Bensaid, D. Fino, A. Kotarba Diesel engine soot combustion catalytic tests of potassium nanostructured iron and manganese oxides - poster
  • W. Kaspera, T. Jakubek, P. Legutko, P. Stelmachowski, Z. Sojka, A. Kotarba Synteza i wlaściwości katalityczne w dopalaniu sadzy promowanych alkaliami tlenków metali przejściowych - poster
  • A. Sola Atondo, J. Duch, K. Ćmil, S. Gudyka, G. Grzybek, P. Stelmachowski, A. Kotarba, Z. Sojka Promotional effect of caesium on the deN2O activity of cobalt spinel - poster
  • A. Grodzka, S. Gudyka, G. Grzybek, P. Stelmachowski, A. Kotarba, Z. Sojka, M. Inger, M. Wilk Charakterystyka przemyslowego katalizatora do rozkladu podtlenku azotu - poster
  • P. Indyka, J. Gryboś, P. Legutko, P. Stelmachowski, A. Kotarba, Z. Sojka EF-TEM studies of cryptomelane nanorod catalyst for soot combustion - poster
  • P. Stelmachowski Synteza spinelu kobaltowego w warunkach nadkrytycznych - wplyw parametrów procesu na wlaściwości fizykochemiczne i katalityczne - poster

  Powrót