English Version

WspółpracaKTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden
Prof. K. Engvall
Prof. J. Pan

University of Göteborg and Chalmers Univerity of Technology, Sweden
Prof. L. Holmlid

Unite de Catalyse et Chimie du Solide, Universite des Sciences et Technologies de Lille, France
Prof. P. Granger
Prof. J-F. Paul

Universidad de Alicante, Facultad de Ciencias, Spain
Prof. M.J. Illan-Gomez
Prof. A. Bueno-López

Technical University of Ostrava, Czech Republic
Prof. L. Obalová

Politecnico di Torino, Department of Materials Science and Chemical Engineering, Italy
Prof. S. Specchia

Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach, Polska
dr M. Wilk
mgr inż. M. Inger

Akademia Górniczo-Hutnicza im S. Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Polska
Prof. W. Rakowski
dr S. Zimowski
dr M. Kot

Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, Polska
dr L. Ziemiański
dr G. Żak
mgr M. Wojtasik