PROGRAM NAUKOWY

pobierz PROGRAM SYMPOZJUM

 

PROGRAM NAUKOWY:

Proponujemy podział tematyki poruszanej podczas sympozjum na następujące działy:

 

SEKCJA e-KSZTAŁCENIE:

 • technologie wspomagające proces oceniania,
 • laboratoria wspomagane komputerowo,
 • materiały multimedialne,
 • ICT w kształceniu studentów studiów zaocznych i nauczycieli.
 • formy i zasady przygotowania studentów do korzystania z technologii informatycznych w uczeniu się chemii,
 • portale edukacyjne,

SEKCJA e-ORGANIZACJA:

 • technologie pracy grupowej i zarządzania projektami,
 • biblioteki cyfrowe,
 • wydawnictwa internetowe,

SEKCJA e-WIEDZA:

(automatyzacja procesu tworzenia wiedzy)

 • modelowanie procesów,
 • data-mining,
 • sieci neuronowe i semantyczne.

 

pobierz MATERIAŁY KONFERENCYJNE w formie elektronicznej