INFORMACJE

Najważniejsze informacje dla zgłaszających się uczestników Sympozjum:

dla kogo?

Sympozjum skierowane jest głównie do: akademickich nauczycieli chemii, naukowców zainteresowanych problematyką popularyzacji chemii oraz nauczycieli, doktorantów i studentów,

o czym?

Współczesny naukowiec i dydaktyk chemii jest aktywnym odbiorcą zaawansowanych narzędzi, takich jak: technologie wspomagające proces oceniania, laboratoria wspomagane komputerowo, materiały multimedialne, portale edukacyjne, technologie pracy grupowej i zarządzania, w tym zarządzania jednostkami naukowymi, biblioteki cyfrowe oraz wydawnictwa internetowe. Naszą uwagę przyciągają także burzliwie rozwijające się dziedziny takie jak modelowanie procesów, data-mining, sieci neuronowe i semantyczne. Organizując Sympozjum pragniemy zaproponować platformę wymiany opinii użytkownikom zaawansowanych technologii informacyjnych.

kiedy?

19-20 września 2008 r.

gdzie?

Wydział Chemii UJ, ul. Ingardena 3, Kraków

opłaty:

do 31 lipca 2008 – 150 zł, po 31 lipca 2008 oraz na miejscu – 230 zł, dla studentów i doktorantów (do 31 lipca 2008) – 100

zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy kierować za pośrednictwem naszej strony internetowej

http://www.chemia.uj.edu.pl/ictchem/ lub

na adres sekretariatu ictchem@chemia.uj.edu.pl

do 25 czerwca 2008 r.

nadsyłanie materiałów:

Przewidujemy publikację dwóch typów materiałów w jednej książce: abstraktu (nie dłuższego niż 1 strona A4) w przypadku prezentacji postera lub pełnego tekstu wystąpienia ustnego (do 6 stron A4). Gotowe materiały prosimy przesyłać za pośrednictwem strony:

http://www.chemia.uj.edu.pl/ictchem/ lub na

adres sekretariatu: ictchem@chemia.uj.edu.pl

do 25 czerwca 2008 r.

ważne daty:

25 czerwca 2008 – nadsyłanie zgłoszeń, streszczeń lub pełnych tekstów artykułów

20 lipca 2008 – powiadomienie o akceptacji

31 lipca 2008 – opłaty

 

zobacz gdzie można MIESZKAĆ w Krakowie

pobierz ULOTKĘ do wydrukowania