MOTYWACJA

Technologie, które są tematem Sympozjum (same nie należąc do sfery wiedzy chemicznej) coraz silniej wpływają na przebieg pracy chemika naukowca i dydaktyka. Zmiany dokonują się w trzech głównych obszarach: edukacji, wyposażeniu warsztatu naukowego oraz organizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych. W wielu przypadkach już obecnie widać, że zastosowanie odpowiednich aplikacji spowodowało znaczące zwiększenie produktywności bez wyraźnego wzrostu ponoszonych nakładów. Można przypuszczać, że w ciągu kilku - kilkunastu lat dojdzie do głębokiej reorganizacji w obszarze nauki oraz edukacji, która w części będzie skutkiem powszechnej dostępności narzędzi jeszcze niedawno rzadko stosowanych.

Organizując Sympozjum pragniemy zaproponować platformę wymiany opinii użytkownikom zaawansowanych technologii informacyjnych w nauczaniu chemii na uniwersytetach, politechnikach i innych szkołach wyższych.

Sympozjum skierowane jest głównie do akademickich nauczycieli chemii, naukowców zainteresowanych problematyką popularyzacji chemii oraz nauczycieli, doktorantów i studentów.