HISTORIA

Pierwsze mikrosympozjum pod nazwą WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W DYDAKTYCE CHEMII NA POZIOMIE SZKOŁY WYŻSZEJ, odbyło się na Wydziale Chemii UJ w Krakowie w dniu 18 czerwca 2007 r. Zostało zorganizowane przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Sekcję Dydaktyczną Polskiego Towarzystwa Chemicznego, aby poszukać wspólnie odpowiedzi na pytanie jak wyglądają doświadczenia pracowników polskich szkół wyższych z wykorzystaniem ICT w kształceniu studentów chemii.

W mikrosympozjum uczestniczyło ponad 60 osób, w tym 2 osoby z Francji: dr Pascal Mimero (ECTN, CPE Lyon) i dr Konrad Szafnicki (Ecole des Mines de Saint-Etienne) oraz liczne grono studentów. Reprezentowane były:

 • uniwersytety: Łódzki, Gdański, Jagielloński, UAM, UMK,
 • politechniki: Wrocławska, Rzeszowska, Warszawska, Krakowska,
 • Akademia Pedagogiczna w Krakowie,
 • Akademia Rolnicza w Krakowie,
 • Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Wygłoszono 2 wykłady plenarne (dr A. Wierzbicka z Miedzywydziałowego Zakładu Nowych Mediów i Nauczania na Odległość, Uniwersytet Łódzki oraz dr Pascal Mimero), 14 komunikatów ustnych, a w ramach sesji posterowej prezentowanych było 18 plakatów. Tematyka prac obejmowała m.in.:

 • przygotowanie i zasady stosowania materiałów multimedialnych (Tworzenie programów multimedialnych dla studentów - M. Bartosiewicz)
 • formy i zasady przygotowania studentów do korzystania z technologii informatycznych na kierunkach chemicznych (M. Miranowicz),
 • systemy zarządzania kursami (R Góra et al., St. Witkowski et al., M. Biesaga)
 • kursy e-learningowe (chemia analityczna – K. Szafnicki,)
 • blended learning (B.Dębska)
 • przykłady i metodologia wykorzystania narzędzi informatycznych (Nauczanie modelowania molekularnego w chemii organicznej z wykorzystaniem programów gaussian oraz hyperchem – M. Doskocz et al.)
 • technologie wspomagające proces oceniania (Dynamicznie generowane testy internetowe – J. Milczarek)
 • zastosowanie ICT w kształceniu uczniów i nauczycieli (Studenckie prezentacje multimedialne - M. Kwiatkowski, Narzędzia wizualizacji pracy grupowej - N. Miranowicz, Wykorzystanie edytora exe - P. Cieśla, Rozwiązywanie rachunkowych zadań z chemii przy użyciu tablicy interaktywnej M. Nodzyńska)
 • laboratoria wspomagane komputerowo (np. Symulacja komputerowa układów dynamicznych na przykładzie miareczkowania pH-statycznego – T Michałowski et al.)

W trakcie mikrosympozjum prof. Artur Michalak dokonał otwarcia polskiego serwera E - chem test center, do korzystania z którego zapraszamy uczniów, studentów oraz nauczycieli i wykładowców z całej Polski http://www.cpe.fr/ectn-assoc/echemtest/index.htm.

Materiały sympozjum „Wykorzystanie technologii informatycznych w akademickiej dydaktyce chemii” zostały wydane w formie książkowej (ISBN 978-83-921505-3-4). Teksty tam zmieszczone są również dostępne na stronie: http://www.chemia.uj.edu.pl/~ictchem/book.html.