PREZENTACJE

pobierz MATERIAŁY KONFERENCYJNE w formie elektronicznej

PREZENTACJE:

Przewidujemy publikację dwóch typów materiałów w jednej książce: abstraktu (nie dłuższego niż 1 strona A4) w przypadku prezentacji postera lub pełnego tekstu wystąpienia ustnego (do 6 stron A4). Gotowe materiały prosimy przesyłać za pośrednictwem strony:

 

http://www.chemia.uj.edu.pl/ictchem/ lub na

adres sekretariatu: ictchem@chemia.uj.edu.pl

do 25 czerwca 2008 r.

FORMATOWANIE TEKSTU: pobierz SZABLON abstraktu lub artykułu

Tytuł [Times 16 pkt Bold, wyśrodkowany]

{jedna linijka odstępu, 12 pkt}

Adam Autor1*, Beata Autor2 [Times 12 pkt Bold, wyśrodkowany]

1afiliacje [Times 12 pkt Normal, wyśrodkowany]

{dwie linijki odstępu, 12 pkt}

Pierwszy akapit tekstu (bez wcięcia) [Times 12 pkt Normal, wyjustowany]. Rozmiar strony A4. Marginesy: wszystkie 2.5 cm (ustawienia automatyczne), interlinia: 1.5 wiersza. Długość tekstu abstraktu w przypadku prezentacji postera: 1 strona, długość pełnego tekstu wystąpienia ustnego: do 6 stron. Drugi akapit tekstu – wcięcie. W pełnych tekstach nazwy kolejnych rozdziałów należy poprzedzić jedną pustą linijką. Tytuł rozdziału [Times 12 pkt Bold].

Bibliografia [Times 11 pkt Normal]:

[1] Autor A., Autor B., Czasopismo, tom, rok, strony,

[2] Autor C., Autor D., Czasopismo, tom, rok, strony.

.