OPLATY

OPŁATY:

do 31 lipca 2008 – 150

po tym terminie (także na miejscu) – 230

dla studentów i doktorantów (do 31 lipca 2008) – 100 zł

Konferencja organizowana będzie po minimalnych kosztach własnych. Opłata pokrywać będzie koszty uczestnictwa, druku materiałów, obiadu oraz przerw kawowych.

Przelewy prosimy kierować na konto:

Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków
nr konta: 83 1060 0076 0000 3200 0047 5869
Bank: BPH PBK S.A. Oddział w Krakowie


Jako TYTUŁ WPŁATY prosimy podać:

ICT Nazwisko Imie Nr zlec. 2000 138