KOMITET NAUKOWY

prof. Zbigniew Sojka (przewodniczący)

Wydział Chemii UJ, Kraków

prof. Jacek Klinowski

Peterhouse College, University of Cambridge

prof. Hanna Gulińska

Wydział Chemii UAM, Poznań

prof. Leo Gros

Europa Fachhochschule Fresenius, Idstein

dr Colin Osborne

Royal Society of Chemistry

prof. Jerzy Pielaszek

Centrum Naukowe PAN, Paris

prof. Barbara Dębska

Politechnika Rzeszowska

dr Agnieszka Wierzbicka

Uniwersytet Łódzki

dr hab. Marek Frankowicz

Wydział Chemii UJ, Kraków

dr Kazimierz Miga

PPG, Gliwice