PROJEKTY LICENCJACKIE

Proponowane tematy

 1. Sprzężenia wibronowe w dimerach podstawionych izotopowo (prof. dr hab. P. Petelenz)
 2. Modelowanie powierzchni energii potencjalnej bipirolu w stanie podstawowym i najniższym stanie wzbudzonym względem kąta dwuściennego pomiędzy pierścieniami (dr M. Andrzejak)
 3. Badanie energetyki najniższych singletowych stanów wzbudzonych N-podstawionych pochodnych bitiofenu (dr M. Andrzejak)
 4. Obliczenia potencjałów jonizacji i powinowactw elektronowych domieszek kryształów tetracenu (dr hab. A. Eilmes)
 5. Zmiany struktury wiązań podczas reakcji wstawiania etylenu w procesach polimeryzacji katalizowanych diiminowymi kompleksami niklu i palladu (prof. dr hab. A. Michalak)
 6. Zmiany struktury wiązań podczas reakcji wstawiania etylenu w procesach polimeryzacji katalizowanych półmetalocenowymi kompleksami tytanu (prof. dr hab. A. Michalak)
 7. Charakterystyka intramolekularnych oddziaływań w wybranych kompleksach metali przejściowych (dr M. Mitoraj)
 8. Związek między strukturą a reaktywnością w wybranych kompleksach inkluzyjnych cyklodekstryn (dr hab. J. Korchowiec)
 9. Zastosowanie teorii grafów w chemii (dr hab. J. Korchowiec)
 10. Implementacja wybranych funkcjonałów korelacyjno-wymiennych (dr G. Mazur)
 11. Analiza wybranych metod całkowania w formalizmie LT-AO MP2 (dr G. Mazur)
 12. Procesy samoorganizacji w układach chemicznych (dr hab. M. Frankowicz)
 13. Zjawisko histerezy w układach chemicznych (dr hab. M. Frankowicz)