PRACOWNICY

Pracownicy zakładów Chemii Teoretycznej i Metod Obliczeniowych Chemii, którzy mog± być opiekunami naukowymi i promotorami prac magisterskich studentów na profilu Chemia Teoretyczna i Komputerowa:
 • prof. dr hab. Ewa Brocławik, Instytut Katalizy Polskiej Akademii Nauku, pokój nr 12, broclawi@chemia.uj.edu.pl
 • prof. dr hab. Roman Nalewajski, Zakład Chemii Teoretycznej, Zespół Chemii Kwantowej, pokój nr 13, nalewajs@chemia.uj.edu.pl
 • prof. dr hab. Marek Pawlikowski, Zakład Chemii Teoretycznej, Zespół Teoretycznej Fizyki Molekularnej, pokój nr 15, pawlikow@chemia.uj.edu.pl
 • prof. dr hab. Piotr Petelenz, Zakład Chemii Teoretycznej, Zespół Półprzewodników Organicznych, pokój nr 8, petelenz@chemia.uj.edu.pl
 • dr hab. Andrzej Eilmes, Zakład Metod Obliczeniowych Chemii, Zespół Półprzewodników Organicznych, pokój nr 11, eilmes@chemia.uj.edu.pl
 • dr hab. Marek Frankowicz, Zakład Chemii Teoretycznej, Zespół Termodynamiki i Dynamiki Reakcji Chemicznych, pokój nr 14, frankowi@chemia.uj.edu.pl
 • dr hab. Jacek Korchowiec, Zakład Chemii Teoretycznej, Zespół Chemii Kwantowej, pokój nr 11, korchowi@chemia.uj.edu.pl
 • dr hab. Artur Michalak, Zakład Chemii Teoretycznej, Zespół Chemii Kwantowej, pokój nr 17, michalak@chemia.uj.edu.pl
 • dr hab. Janusz Mrozek, Zakład Metod Obliczeniowych Chemii, Zespół Chemii Kwantowej, pokój nr 7, mrozek@chemia.uj.edu.pl
 • dr Marcin Andrzejak, Zakład Chemii Teoretycznej, Zespół Półprzewodników Organicznych, pokój nr 6, andrzeja@chemia.uj.edu.pl
 • dr Grzegorz Mazur, Zakład Metod Obliczeniowych Chemii, Zespół Półprzewodników Organicznych, pokój nr 4, mazur@chemia.uj.edu.pl
 • dr Marcin Makowski, Zakład Chemii Teoretycznej, Zespół Teoretycznej Fizyki Molekularnej, pokój nr 5, makowskm@chemia.uj.edu.pl