Kursy

Lista wykładów monograficznych prowadzonych w Zakładzie Chemii Teoretycznej w roku akademickim 2008/2009

 1. Elementy teorii ciała stałego (Ck06), 30 godz., ECTS 4, prof. dr hab. Piotr Petelenz
 2. Modelowanie molekularne metodami chemii kwantowej (Ck08), 30 godz., ECTS 4, dr hab. Artur Michalak
 3. Samoorganizacja w układach chemicznych i biologicznych (Ck02), 30 godz., ECTS 4, dr hab. Marek Frankowicz
 4. Modelowanie molekularne materiałów (Cz04), 45 godz., ECTS 4.5, prof. dr hab. Ewa Brocławik
 5. Teoretyczna spektroskopia chemiczna (Ck04), 30 godz., ECTS 4, prof. dr hab. Marek Pawlikowski
 6. Teoria ekscytonów (Ck10), 30 godz., ECTS 4, prof. dr hab. Piotr Petelenz
 7. Teoria funkcjonałów gęstości (Ck03), 30 godz., ECTS 4, prof. dr hab. Roman F. Nalewajski
 8. Teoria informacji układów molekularnych (Ck07), 30 godz., ECTS 4, prof. dr hab. Roman F. Nalewajski

Lista kursów dla specjalizacji Chemia Teoretyczna i Komputerowa prowadzonych w Zakładzie Metod Obliczeniowych Chemii i Zakładzie Chemii Teoretycznej w roku akademickim 2008/2009

 1. Algorytmy i struktury danych (Ce10), 45 godz., ECTS 5, dr hab. Janusz Mrozek
 2. Budowa i działanie oprogramowania do modelowania molekularnego (Ce03), 60 godz., ECTS 7, dr hab. Janusz Mrozek i dr hab. Marek Frankowicz
 3. Język C (Ce09), 45 godz., ECTS 5, dr hab. Janusz Mrozek
 4. Metody numeryczne (Ce01), 45 godz., ECTS 5, dr hab Andrzej Eilmes
 5. Modelowanie molekularne metodami chemii kwantowej - ćwiczenia (Ck08), 60 godz., ECTS 5, dr hab. Artur Michalak (uwaga: w przypadku wybrania tego kursu zalecany jest również wybór wykładu z Modelowania molekularnego metodami chemii kwantowej)
 6. Techniki programowania obliczeń naukowych w języku C++ (Ce08), 45 godz., ECTS 5, dr Grzegorz Mazur
 7. Zaawansowane metody programowania w Fortranie (Ce07), 30 godz., ECTS 4, dr hab. Janusz Mrozek