PRACE MAGISTERSKIE

Ukończone prace magisterskie na panelu Chemia Teoretyczna

 • Anna Stachowicz (promotor dr hab. J. Korchowiec)
  Zastosowanie zasady równoważenia elektroujemności do wyznaczenia rozkładu ładunków w rozdzielczości globalnej i fragmentów molekularnych
 • Karolina Kwapień (promotor prof. dr hab. Ewa Brocławik)
  Mechanizm aktywacji wiązania C-H w związkach aromatycznych na centrach żelazowych różnych typów
 • Klemens Noga (promotor prof. dr hab. Piotr Petelenz)
  Modele inicjacji detonacji w materiałach wysokoenergetycznych
 • Mariusz Radoń (promotor prof. dr hab. Ewa Brocławik)
  Struktura elektronowa centrum żelazowego pochodnej I cytochromu P450. Modelowanie metodą CAS-PT2
 • Monika Srebro (promotor dr hab. Artur Michalak)
  Teoretyczne wyznaczanie energii wiązań metal-alkil dla wybranych katalizatorów metaloorganicznych
 • Piotr Kubisiak (promotor dr hab. Andrzej Eilmes)
  Teoretyczne modelowanie stałego elektrolitu polimerowego
 • Waldemar Kulig (promotor dr Marcin Andrzejak)
  Próba interpretacji widma elektroabsorpcji cienkiej warstwy alpha-tetratiofenu
 • mgr Piotr Liguziński (promotor prof. dr hab. Ewa Brocławik)
  Dynamika molekularna jako metoda badania oddziaływań białko - lek
 • Regina Szeliga (promotor dr hab. Artur Michalak)
  Wpływ ciśnienia na masy molekularne polietylenu w procesach polimeryzacji katalizowanych przez anilinotroponowy kompleks niklu (II) - badania teoretyczne
 • Piotr Zazakowny (promotor prof. dr hab. Marek Pawlikowski)
  Efekty Francka-Condona i Jahna-Tellera w anionie kwasu kwadratowego
 • Anna Stradomska (promotor prof. dr hab. Piotr Petelenz)
  Interpretacja widm elektroabsorpcji stanów o wysokiej intensywności
 • Marek Szczybura (promotor dr Artur Michalak)
  Teoretyczne badania reakcji terminacji w procesie polimeryzacji etylenu katalizowanym kompleksem niklowym
 • Marcin Chrenowski (promotor dr hab. Marek Frankowicz)
  Histereza adsorpcji-desorpcji w układach porowatych
 • Aleksander Muszyński (promotor prof. dr hab. Ewa Brocławik)
  Zastosowanie metod QM/MM do badania mechanizmu reakcji katalizowanej przez wanadylową haloperoksydazę
 • Marcin Tabaka (promotor dr hab. Marek Frankowicz)
  Przetwarzanie informacji w nieliniowych układach chemicznych

Ukończone prace magisterskie na panelu Chemia Komputerowa

Postery