WRBW
Nowe ligandy dla kompleksów chelatoaromatycznych
Wykonawca: Anna Baran, Małgorzata Barańska, Katarzyna Chruszcz-Lipska
Kwota 2 tys


Przedmiotem badań są ligandy, dla których możliwe jest wystąpienie zjawiska chelatoaromatyczności w kompleksach z jonami metali. Projekt skoncentrowany jest badaniach następujących związków: tropolonu, 8-hydroksychinoliny i 5-hydroksychromonu. Wystąpienie zjawiska chelatoaromatyczności może mieć wpływ na szereg właściwości powstałych chelatokompleksów. Szczególnie ważny wydaje się ich wpływ na stabilność takich połączeń. W dotychczas publikowanych badaniach udokumentowano występowanie chelatoaromatyczności w metalokompleksach tworzonych przez hydroksypyrony i hydroksypirydynony.