Pomiary na specjalistycznej aparaturze wykonują pracownicy Zespołu Obrazowania Ramanowskiego.
Realizujemy pomiary zlecone i opracowanie wyników dla osób spoza Zespołu. Kontakt: baranska@chemia.uj.edu.pl

Spektrometr FT-IR Agilent 670-IR sprzężony z mikroskopem 620-IR:
• pomiary techniką transmisyjną, refleksyjną i ATR (kryształ Ge)
• obiektywy typu Casseigrain o powiększeniu 15× i 25×
• detektory: pojedynczy detektor MCT (zakres spektralny: 670 – 4000 cm-1) i matryca detektorów FPA (Focal Plane Array; zakres spektralny: 850 – 4000 cm-1) o wielkości 128x128 pikseli (jednoczesny pomiar 16 384 widm)
• układ optyczny zwiększający 5-krotnie rozdzielczość przestrzenną
• obrazowanie FTIR z możliwością rejestrowania mozajek:
- tryb standardowy (rozmiar piksela: 5,5×5,5 µm2) z powierzchni 700×700 µm2
- tryb HD – high definition (rozmiar piksela: 1,1×1,1 µm2) z powierzchni 140×140 µm2
- tryb UHD – ultra-high definition (rozmiar piksela: 0,66×0,66 µm2) z powierzchni 85×85 µm2
- tryb ATR – (rozmiar piksela: 1,1×1,1 µm2) z powierzchni 70×70 µm2
• programy do analizy obrazowania IR: Varian Resolutions Pro i Cytospec.

Spektrometr FT- ramanowski Bruker wyposażony w:
• laser 1064 nm
• detektor Ge
• mikroskop z obiektywem 10x, 40x oraz 100x z przesuwem ~1μm
• stolik XYZ do mapowania w skali makro z przesuwem ~5μm
• przystawkę temperaturową
Spektrometr ramanowski Witec Alpha 300 sprzężony z mikroskopem sił atomowych AFM
Raman: lasery: 532 i 633 nm, obiektywy o powiększeniu: 20×, 60× oraz 100×.
• konfokalne pomiary ramanowskie: pojedyncze, wzdłuż linii w płaszczyznach X-Y i Z, obrazowanie 3D
• nieinwazyjność – próbka nie ulega zniszczeniu podczas pomiarów
• pomiary w powietrzu, ciele stałym i w roztworach
• zakres ruchu stolika pomiarowego (mx wielkość próbki): 20 mm x 20 mm (X-Y)
• pozycjonowanie próbki z dokładnością do 10 nm
• rozdzielczość przestrzenna ograniczona limitem dyfrakcji: boczna > 300 nm, wertykalna > 700 nm
• czas pomiaru pojedynczego widma rzędu 1 ms (detektor EMCCD)
• rozdzielczość spektralna do 0,5 cm-1
• kontrola mocy promieniowania wzbudzającego z dokładnością do 0,1 µW
AFM:
• tryby obrazowania: kontaktowy (do próbek twardych) oraz przerywanego kontaktu (AC) (do próbek miękkich)
• pomiar topografii i właściwościach mechanicznych próbki: sztywności, adhezji
• możliwość korelacji obrazu ramanowskiego z obrazem AFM (pomiary bez przenoszenia próbki)

Spektrometr UV/Vis PerkinElmer Lambda 25
• pomiary w zakresie 190-1100 nm
• spektrometr dwuwiązkowy
• sfera całkująca do pomiarów reflektancji i transmitancji próbek w ciele stałym

Mikrotom Leica CM 1100
Urządzenie posiada zakres grubości cięcia od 2 do 20 μm w krokach co 2 μm. Pionowy zakres ruchu preparatu wynosi 46mm, a maksymalny poziomy wysuw preparatu – 15 mm. Zakres nastawu temperatury w komorze kriostatu wynosi od 0 °C do - 30 °C. Urządzenie posiada również półkę szybkiego zamrażania na 2 podstawki z preparatami.


Mikroskop stereoskopowy Leica S6D
System optyczny Greenough mikroskopów serii Leica StereoZoom® składa się z dwóch ścieżek świetlnych, zbiegających się pod kątem 12°,Mikroskop umożliwia uzyskanie powiększeń od 2.4x do 64x, jak również możliwość zamontowania aparatu fotograficznego.

W ramach projektu POIG 1.1.2 oraz POIG 2.2 Zespół Obrazowania Ramanowskiego wykonuje badania w JCET na następujących spektrometrach:

Spektrometr ramanowski Witec Alpha 300 sprzężony z mikroskopem sił atomowych AFM oraz skaningowym mikroskopem pola bliskiego (SNOM).
Raman: lasery od UV do NIR: 355, 488, 532, 633, 785 nm, obiektywy o powiększeniu: 20×, 60× oraz 100×.
• konfokalne pomiary ramanowskie: pojedyncze, wzdłuż linii w płaszczyznach X-Y i Z, obrazowanie 3D
• nieinwazyjność – próbka nie ulega zniszczeniu podczas pomiarów
• pomiary w powietrzu, ciele stałym i w roztworach
• przystawka OKOlab do prowadzenia pomiarów w warunkach kontrolowanej atmosfery gazowej (pomiary beztlenowe lub przyżyciowe) oraz temperaturowej (4 – 40°C)
• zakres ruchu stolika pomiarowego (maksymalna wielkość próbki): 20 mm x 20 mm (X-Y)
• pozycjonowanie próbki z dokładnością do 10 nm
• rozdzielczość przestrzenna ograniczona limitem dyfrakcji: boczna > 300 nm, lateralna > 700 nm
• czas pomiaru pojedynczego widma rzędu 1 ms (detektor EMCCD)
• rozdzielczość spektralna do 0,5 cm-1
• kontrola mocy promieniowania wzbudzającego z dokładnością do 0,1 µW
AFM:
• tryby obrazowania: kontaktowy (do próbek twardych) oraz przerywanego kontaktu (AC) (do próbek miękkich)
• pomiar topografii i właściwościach mechanicznych próbki: sztywności, adhezji
SNOM:
• rozdzielczości pomiarowa rzędu 20 nm
• możliwość korelacji obrazu ramanowskiego z obrazem AFM oraz SNOM (pomiary bez przenoszenia próbki)
WITec Alpha Cart prototyp przenośnego systemu WITec współpracującego z sondą światłowodową. Ze względu na nowatorską konstrukcję i zastosowanie sondy z obiektywem otrzymane widma Ramana charakteryzują się zwiększonym stosunkiem sygnału do szumu oraz wyższą intensywnością pasm ramanowskich. System jest wyposażony w spektrograf, niskoszumowy detektor CCD i chłodzony powietrzem półprzewodnikowy laser o długości fali wzbudzenia 532 nm. Światło laserowe jest dostarczane przez światłowód fotonowy i skupione na próbce z sondą zakończoną obiektywem umożliwiającym wyższą rozdzielczość przestrzenną

Posiadamy również dwie inne sondy światłowodowe firmy InPhotonics. Współpracują z laserami 532 i 785 nm i mogą być łączone z naszymi systemami WITec. Elementy optyczne są zintegrowane w kompaktowej głowicy sondy, która jest połączona ze światłowodami wzbudzenia i zbierającym sygnał ramanowski. Sondy mają ogniskową w odległości ok. 7,5 mm, a średnica ogniska lasera wynosi około 160 μm.
Spektrometr ROA ChiralRAMAN-2X firmy BioTools Inc.
• pomiary widm Raman/ROA w zakresie 100-2000 cm-1
• konfiguracja SCP (ang. Scattered Circular Polarization)
• zielony laser diodowy 532 nm, o mocy 2 W, z regulowaną mocą wyjściową
• detektor: kamera CCDsp Critical Link
• przystawka temperaturowa, zakres temperatur: -5°C-80°C

ROA (Raman Optical Activity) jest metodą komplementarną do oscylacyjnego dichroizmu kołowego (VCD). ROA definiuje się jako różnicę w intensywności ramanowskiej miedzy widmami ramanowskimi chiralnych cząsteczek otrzymanymi z zastosowaniem światła spolaryzowanego kołowo prawo- i lewoskrętnie (ICP-ang. Incident Circular Polarization), bądź różnicy w intensywności komponentów spolaryzowanych kołowo prawo- i lewoskrętnie w świetle rozproszonym z zastosowaniem zdepolaryzowanego światła padającego (SCP-ang. Scattered Circular Polarization), lub z wykorzystaniem zarówno spolaryzowanego kołowo światła padającego jak i rozproszonego (DCP-ang. Dual Circular Polarization).Spektrometr FT-IR ATR ALPHA Bruker
Kompaktowy spektrometr ALPHA umożliwia pomiar minimalnej ilości próbki ciekłej i stałej, z użyciem techniki ATR w zakresie 375 – 4000 cm-1 z rozdzielczością spektralną od 0,5 do 16 cm-1. Kryształem ATR jest diament.