2012

 • ZOR otrzymał Nagrodę Rektora w uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy naukowej w roku 2011.
 • SPEC2012 W dniach 11-16 listopada 2012, Małgosia, Agnieszka, Kamilla oraz Kasia uczestniczyły w międzynarodowej konferencji „SPEC 2012 - Shedding New Light on Disease” która odbywała się w Chiang Mai w Tajlandii. Miło nam poinformować, że kolejna konferencja SPEC w roku 2014 odbędzie się w Krakowie. Organizatorami konferencji wraz z ZOR będzie prof. dr hab. Anna Sułkowska (Śląski Uniwersytet Medyczny) oraz Professor Hugh Byrne (The Focas Research Institute, Irlandia).
 • Tomek otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013 jako jeden z 99 doktorantów z całej Polski.
 • Kolejne cykliczne seminarium ZOR we współpracy z Zakładem Fotoniki WFAiIS UJ odbyło się w środę 05.12.2012. "Wybrane zagadnienia plazmoniki" przedstawiła nam mgr. inż. Agata Mendys z Grupy Spektroskopii Atomowej i Plazmy.
 • mgr inż. Barbara Wajnchold21.11.2012 odbyło się pierwsze seminarium ZOR we współpracy z Zakładem Fotoniki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Problemy optyki z którymi spotykamy się w spektroskopii przedstawiła mgr inż. Barbara Wajnchold, doktorantka i fizyk doświadczalny z Grupy Optyki Kwantowej i Nieliniowej prowadzonej przez prof. dr hab. Wojciecha Gawlika.
 • JCET2012 5-7 października 2012 r. w Zgorzelisku odbyło się III Interdyscyplinarne Seminarium JCET. W ramach seminarium prezentowane były rezultaty prac badawczych projektu JCET pt. "Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym". Projekt ten jest współfinansowany przez NCBiR z Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.1.2.
 • Od 21 lipca do 11 sierpnia 2012 Kasia Majzner odbyła staż w w FOCAS Institute w Dublinie pod opieką prof. Hugha Byrne oraz dr Francka Bonnier. W czasie trzytygodniowego stażu Kasia uczyła się hodowli komórkowej oraz przygotowywania komórek do obrazowania w podczerwieni i mapowania ramanowskiego, a także analizy otrzymanych danych z zastosowaniem zaawansowanych technik chemometrycznych.
 • W dniach 20-22 czerwca odbyło się coroczne seminarium ZOR, w tym roku zatytułowane "Nowoczesne techniki spektroskopii ramanowskiej: mapowanie i aktywność optyczna(ROA)". Oprócz wielu wykładów poświęconych zastosowaniu spektroskopii ramanowskiej do analizy materiałów biologicznych uczestnicy mogli brać aktywny udział w warsztatach z zastosowaniem nowoczesnej aparatury pomiarowej. Sponsorami seminarium były firmy Bruker, Witec oraz Biotools.
  Seminarium 2012 Seminarium 2012 Seminarium 2012
 • Marta_Krzys.png Magistrantka Agnieszki, Marta Pilarczyk, została wyróżniona nagrodą PTChem za najlepszą prezentację wyników pracy magisterskiej podczas Giełdy Prac Dyplomowych "Gotowi Do Pracy". Natomiast główną nagrodę za prezentację posteru w czasie tejże giełdy otrzymał Krzysztof Czamara, współpracujący z nami student IV roku.
 • Prof. Rohit Bhargava W dniach 16-19 maj goscil u nas Prof. Rohit Bhargava z Uniwersytetu Illinois (USA), ktory od wielu lat rozwija badania dotyczące obrazowania biochemicznego tkanek z wykorzystaniem spektroskopii w podczerwieni. Od polowy maja przebywa z nami z 5-tygodniowa wizyta Dr. Archna Sharma z Laboratory for Molecular Cryospectroscopy and Biospectroscopy, University of Coimbra, Portugalia.
 • Małgosia zostala zaproszona do kolegium redakcyjnego (Editorial Board) kilku czasopism: Spectroscopy: An International Journal (IF: 0.93), Journal of Chemistry (IF: 0.72), Biomedical Spectroscopy & Imaging (IOS), Pure and Applied Chemical Sciences (Hikari Ltd)- honorowy członek.
 • Tomek został stypendystą programu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” przyznawanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.
 • W półfinale polskiej edycji konkursu Famelab Tomek został zakwalifikował się do finału jako jeden z dziesięciu finalistów. Finał odbędzie się 19 maja 2012. Organizatorem konkursu jest British Council Polska oraz Centrum Nauki Kopernik
  więcej: www.youtube.com/watch?v=549VgUtL7DY
 • Od połowy lutego przebywała u nas na miesięcznym stażu dr Mihaela Avadanei z "Petru Poni" Institute of Macromolecular Chemistry, Iasi, Rumunia
 • Kamilla i Ola przebywają na stażach naukowych finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 4.1.1."Społeczeństwo - Technologie - Środowisko". Kamilla pracuje w Monash University (Australia), a Ola w Hanyang Biomedical Research Institute Department of Bionano Engineering, Hanyang University (Pd Korea). Małgorzata była w Korei na zaproszenie prof. Jaebum Choo
  Kamilla Aleksandra

2011

 • Berlin Seminarium "FT-IR Spectroscopy in Microbiological and Medical Diagnostics", 20-21.10.2011, Robert Koch-Institute, Berlin, było ciekawe pod kątem naukowym dzięki dyskusjom z profesorem S. Kazarianem z Imperial College of London.
 • Otwarcie JCET W dniu 8 grudnia 2011 r. odbyło się oficjalne otwarcie laboratoriów JCET. Na początku uroczystości, zgromadzonych gości powitał prof. Karol Musioł - Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego , który następnie wygłosił krótkie wystąpienie. W otwarciu laboratoriów JCET wzięło udział ok. 200 zaproszonych gości z całej Polski. Źródło: http://www.jcet.eu
 • W październiku na kilkudniowym stażu przebywała u nas Mina Shaheed, doktorantka Wydziału Chemii Bioorganicznej, Max Planck Institute for Chemical Ecology, Germany. Mina uczyła się zastosowania obrazowania w podczerwieni i mapowania ramanowskiego w badaniach liści topoli (Populus).
 • 3 października - Kasia Majzner została stypendystką interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Nauki molekularne dla medycyny” (MOL-MED). Studia realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Poddziałania 4.1.1. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 30 września – Tomek został stypendystą anglojęzycznych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich "Społeczeństwo - Technologie - Środowisko". Projekt ten realizowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i finansowany z Poddziałania 4.1.1.
 • Od 23 wrzesnia przez najbliższe 2 miesiące pracuje z nami Josu Gotzon Trebolazabala Domingo z grupy prof. Juan Manuel Madariaga Mota (Wydział Chemii Analitycznej, University of the Basque Country). Josu kontynuuje staż naukowy, którego pierwszą część odbył u nas w czerwcu i lipcu tego roku.
 • R_Fausto Gościem ZOR był prof. Rui Fausto z Uniwersytetu w Coimbrze (Portugalia). W ramach pobytu w Krakowie 22 września nasz gość wygłosił wykład pod tytułem: Light Induced Reactions in Cryogenic Matrices.
 • Anna R. 12 września odbyła się obrona pracy doktorskiej Ani zatytułowanej "Od rośliny do tkaniny. Analiza spektroskopowa barwników naturalnych". Praca Ani otrzymała wyróżnienie. Jesteśmy tym bardziej zadowoleni, iż jest to pierwsza praca doktorska wykonana w ZOR.
 • Maxleene Jedna z trzech nagród za najlepszy poster na 59tej International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, (Turcja 2011, 741 uczestników z 64 krajów i ponad 500 posterów) został przyznany Maxleene. Nagrodzony poster nosił tytuł: Application of vibrational spectroscopy in the quality assessment of Buchu oil obtained from two commercially important Agathosma species (Rutaceae) (Sandasi M, Kamatou GPP, Baranska M, Viljoen AM).
  Gratulujemy Maxleene!
 • Coimbra W ramach współpracy naukowej z prof. Rui Fausto z Uniwersytetu w Coimbrze (Portugalia), Agnieszka spędziła sierpień badając izomeryzację modelowych terpenoidów w niskotemperaturowych matrycach gazów szlachetnych.
 • Praca doktorska Kasi Marzec "Zastosowanie spektroskopii oscylacyjnej w badaniach struktur molekularnych wybranych monoterpenów z wykorzystaniem obliczeniowych metod kwantowo-chemicznych" uzyskała nagrodę w konkursie na najlepszą pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe ACK Cyfronet AGH.
 • Ulises Lopez Gonzalez z Unidad Académica de Física at the Universidad Autónoma de Zacatecas (Meksyk) gościł na dwutygodniowym stażu w ZOR w lipcu 2011. W czasie swojego pobytu Ulises zajmował się mapowaniem ramanowskim biofilmu nazębnego wytwarzanego przez bakterie Enterococcus faecalis.
  Ulises Zab
 • Kasia M. odbyła staż w Laboratorium Obrazowania Chemicznego i Badań Strukturalnych (Chemical Imaging and Structures Laboratory) w grupie Profesora Rohita Bhargava (Uniwersytet Illinois w Urbana-Champaign, USA). Kasia uczyła się preparatyki materiału biologicznego i różnych technik obrazowania. Celem wyjazdu była także prezentacja badań prowadzonych w naszym zespole.
 • W ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich MOL-MED "Nauki molekularne dla medycyny" proponujemy temat pracy doktorskiej: Poszukiwanie markerów rozwoju stresu oksydacyjnego w tkankach zwierzęcych przy użyciu spektroskopii oscylacyjnych. Opiekun główny: Dr hab. Małgorzata Barańska, Wydział Chemii UJ, opiekun pomocniczy: Prof. dr hab. Stefan Chłopicki, Wydział Lekarski UJ CM. Informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie www.bes2011.krakow.pl/Konkurs-tematy.420.0.html
 • 29 czerwca Tomek rozpoczął 5-tygodniowy staż naukowy w FOCAS Institute w Dublinie, pod opieką prof. Hugha Byrne oraz dr Francka Bonnier. Tomek uczył się prowadzenia hodowli komórkowych, zarówno zwykłych, jak i w matrycy kolagenowej oraz przygotowywania komórek do pomiarów ramanowskich i w podczerwieni.
 • W dniu 10.06 w Zespole Obrazowania Ramanowskiego rozpoczął staż naukowy Josu Gotzon Trebolazabala Domingo z grupy prof. Juan Manuel Madariaga Mota z Wydziału Chemii Analitycznej University of the Basque Country. Josu zajmuje się obrazowaniem karotenów w pomidorach wykorzystując spektroskopię IR oraz Ramana. Planuje pozostać w naszym zespole do końca lipca.
  Josu Josu
 • 15 czerwca, Kasia M. została wybrana przez Radę Naukową JCET kierownikiem Pracowni Spektroskopii Ramanowskiej JCET.
 • 18 maja, Małgosia została powołana na członka Rady Naukowej Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET).
 • 14 maja odbyło się II Seminarium Zespołu Obrazowania Ramanowskiego. Oprócz obszernych debat naukowych, uczestnicy seminarium znaleźli również czas na odprężające spacery i solidną dawkę sportu.

  Tenczynek Tenczynek
 • Ania odbyła 2 staże naukowe za granicą - w zespole Prof. Silvii Bruni (21.11.10 – 3.12.2010, Dipartimento di Chimica Inorganica, Metallorganica e Analitica, Universita degli Studi di Milano, Mediolan, Włochy) oraz w zespole Prof. Petera Vandenabeele (10.01.11 – 21.01.11, Ghent University, Ghent, Belgia, Department of archaeology). Zajmowała sie tam badaniem naturalnych barwnikow roslinnych przy pomocy metod spektroskopii oscylacyjnej.
 • Maciek został stypendystą programu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” przyznawanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości doktorantom, których efekty badań mogą być wykorzystane w praktyce przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Województwa Małopolskiego, przyczyniając się do poprawy ich konkurencyjności i rozwoju gospodarczego.
 • Małgosia i Agnieszka są w komitecie naukowym i koordynują sesję Chemistry, Analysis, Chemical Synthesis, and Industrial Production of Carotenoids podczas 16th International Symposium on Carotenoids, które odbędzie się w Krakowie w dniach 17-22 lipca 2011. Gorąco zachęcamy do udziału w tymże sympozjum. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www: http://carotenoid.pl/gb//welcome.html.
 • 1 marca odbył się pierwszy zimowy wyjazd narciarski ZOR. Dokumentacja fotograficzna uczestników wyprawy na tle góry Chopok znajduje się poniżej:
  Chopok Chopok Chopok
 • Propozycja pracy dla adiunkta od stycznia 2011 (5 letni kontrakt) w akademickim ośrodku tworzenia nowych leków – Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET - www) w Krakowie
  Adiunkt będzie realizował następujące zadania badawcze:
  1. Opracowanie metodyki oceny fenotypu zapalenia śródbłonka z wykorzystaniem metod mapowania ramanowskiego i obrazowania w spektroskopii absorpcyjnej IR.
  2.Charakterystyka chemiczna nowych związków chemicznych w oparciu o nowoczesne techniki spektroskopii ramanowskiej.

  Wymagany jest tytuł doktora chemii lub biochemii. Kandydat musi dysponować doświadczeniem w mapowaniu ramanowskim i obrazowaniu w podczerwieni. Mile widziane doświadczenie w obsłudze sytemów AFM-Raman. Wymagana jest biegła znajomośc angielskiego. Pensja brutto roczna to około 72 000 PLN.
  Zainteresowanych prosimy o kontakt:
  Małgorzata BARAŃSKA: baranska@chemia.uj.edu.pl
 • 2010

 • W dniach 26-27 maja, w Zakopanem, odbyło się Seminarium Wiosenne Zespołu Obrazowania Ramanowskiego. Oprócz twórczych dyskusji naukowych, grupa oddawała się zdobywaniu szczytów i odpoczynkowi na łonie natury. Dokumentacja fotograficzna seminarium zamieszczona jest poniżej.  Zakopane1 Zakopane2 Zakopane4 Zakopane6
 • 10-11.06.2010 odbyło się Seminarium Nowoczesne techniki obrazowania ramanowskiego i w podczerwieni. Obok wykładów związanych z tą tematyką, w ramach semnarium odbyły się warsztaty poświęcone obsłudze unikatowej aparatury do obrazowania w podczerwieni i mapowania ramanowskiego, w tym spektrometru IR Alpha firmy Bruker.
 • W maju Kasia Ch-L. otrzymała grant w ramach programu British-Polish Young Scientist Programme (Structural characterization of selected components of pine, pichtae and blackcurrant essential olis by Raman optical activity studies and DFT calculations) i wybiera się na miesięczny staż naukowy do Manchesteru. Maciek został stypendystą programu HPC-Europa2 (Determination of the absolute configuration of chiral molecules using VCD: application of the robustness concept) i wyjeżdza na 2-miesięczny staż do Amsterdamu.
 • Profesor Alvaro Viljoen (http:/www.alvaroviljoen.com/) i jego wspólpracownicy odwiedzili naszą grupę w styczniu. Maxleene, Ilze i Emmanuel wykonywali pomiary leczniczych południowoafrykańskich roślin. Małgosia jest kopromotorem pracy doktorskiej Maxleene Sandasi poświęconej zastosowaniu spektroskopii oscylacyjnej w kontroli jakości wybranych aromatycznych roślin. Maxleene zostaje z nami do 19.02.
  Maxleene Ilze Emmanuel
 • 08.02 Chorwackie Ministerstwo Nauki, Edukacji i Sportu powołało członka naszego Zespołu jako eksperta do oceny projektów składanych na UKF's Research Cooperability Program.
 • 29.01 Członek naszego Zespołu został powołany na eksperta w 7 Programie Ramowym Komisji Europejskiej.
 • 2009

 • 16.12 Senat UJ zatwierdził powstanie Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET).
 • 03.12 Rada Wydziału Chemii UJ zatwierdziła powstanie Zespołu Obrazowania Ramanowskiego.