SEMINARIUM

Nowoczesne techniki spektroskopii ramanowskiej:
mapowanie i aktywność optyczna(ROA)

Seminarium poświęcone będzie dwóm nowoczesnym technikom spektroskopowym: mapowaniu ramanowskiemu oraz ramanowskiej spektroskopii aktywności optycznej (ROA). W części wykładowej zaprezentowane zostaną podstawy obu tych metod. W ramach warsztatów towarzyszących seminarium odbędzie się prezentacja aparatury i jej możliwości pomiarowych, szczególnie pod kątem badań materiału biologicznego.

20-22 czerwca 2012, Kraków

20 czerwca 2012 (środa)

• 14.00 Rejestracja oraz zapisy na indywidualne pomiary i konsultacje
• 15.00-17.00 Prezentacja przedstawicieli firmy Bruker
Dariusz Marek i Michael Huber
Metody komplementarne do spektroskopii ramanowskiej: obrazowanie w IR - wykłady i prezentacja aparatury oraz oprogramowania
• 17.00-17.40 dr Kamilla Małek "Spektroskopia FT-IR w badaniach biomedycznych"
• 17.40-18.00 mgr Tomasz Wróbel "Obrazowanie tkanek miażdżycowych i komórek przy pomocy spektroskopii FT-IR"
• 18.30 - Kolacja z degustacją win w restauracji Oregano Restaurant & Cafe, Ul. Bobrzyńskiego 33

PO RAZ PIERWSZY W POLSCE! Mikroskop FT-IR LUMOS w pełni automatyczny mikroskop FT-IR wyposażony w 8x obiektyw służący do pomiarów transmisji, refleksji oraz ATR21 czerwca 2012 (czwartek)
Mapowanie ramanowskie
• 9.00 – 9.20 dr Jan Toporski "Introduction to Witec and Witec microscopes"
• 9.20 – 10.20 dr Maxime Tchaya "Instrumentation and application of Confocal Raman imaging combination to other analysis methods (AFM-SNOM-Optical Profilometry)" Part I
• 10.20 - 10.50 Przerwa kawowa
• 10.50 - 11.20 dr Agnieszka Kaczor "Heterogeniczność tkankowa - badania z użyciem mikroobrazowania ramanowskiego"
• 11.20 - 11.35 dr Katarzyna Marzec "Zastosowanie rezonansowej spektroskopii ramanowskiej do mapowania i analizy in situ związków z ugrupowaniem chromoforowym"
• 11.35 - 11.50 mgr Katarzyna Majzner "Obrazowanie komórek za pomocą mikrospektroskopii ramanowskiej"
• 11.50 - 12.05 mgr Aleksandra Jaworska "Obrazowanie komórek nowotworowych przy użyciu techniki SERS"
• 12.05 - 12.20 mgr Emilia Staniszewska "Spektroskopia rozpraszania Ramana jako narzędzie do monitorowania profilu biochemicznego narządów zwierzęcych"
• 12.20 - 13.00 dr Maxime Tchaya "Instrumentation and application of Confocal Raman imaging combination to other analysis methods (AFM-SNOM-Optical Profilometry)" Part II
• 13.00 - 14.30 Obiad w restauracji Oregano Restaurant & Cafe, Ul. Bobrzyńskiego 33
• 14.30 - 17.30 Warsztaty - zajęcia w grupach
• Zwiedzanie laboratoriów JCET
• Systemy femtosekundowe "Femto tools"
• Prezentacja systemu WITEC
• Prezentacja firmy LOT-ORIEL ”Nanolitography”
• Prezentacja oprogramowania WITEC Plus
• 18.15 - Wieczór piwny z niespodziankami - Jagiellońskie Centrum Innowacji, Bobrzyńskiego 14

System Raman alpha 300 dzięki unikalnej konstrukcji pozwala na pomiar mikroskopią konfokalną, SNOM oraz AFM. Opcja Confocal Raman Imaging Upgrade dla SNOM pozwala na jednoczesną rejestrację obrazów ramanowskich oraz uzyskiwanie informacji o topografii powierzchni badanej próbki techniką AFM. Zastosowanie obrotowego rewolweru mikroskopu umożliwia zastosowanie wybranej techniki (spektroskopii Ramana, SNOM lub AFM) bez przenoszenia próbki.
22 czerwca 2012 (piątek)
Ramanowska aktywność optyczna
• 9.00 – 9.40 Prezentacja przedstawiciela firmy Bio-Tools - Frank Trundle
• 9.40 – 10.20 dr Christian Johannessen Manchester Interdisciplinary Biocentre, UK "Employing Raman optical activity in conformational analysis: From small organics to proteins"
• 10.20 – 11.00 dr Shi Qui Postdoctoral researcher, Antwerp University Belgium "ROA studies on the pH- Dependent Chirality of L-proline in aqueous solution"
• 11.00 - 11.30 Przerwa kawowa
• 11.30 – 13.00 Prezentacja aparatury w grupach / szkolenie
• 13.30 – 14.30 Obiad w restauracji Oregano Restaurant & Cafe, Ul. Bobrzyńskiego 33

Ramanowska Aktywność Optyczna (ROA)
Spektrometr ChiralRAMAN firmy BioTools
ROA (Raman Optical Activity) jest metodą komplementarną do oscylacyjnego dichroizmu kołowego.
• od godziny 14.30 – Indywidualne konsultacje, pomiary próbek

• Miejsce: sala ateńska, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET), ul. Bobrzyńskiego 14, Kraków
• Opłata: do 10 czerwca 2012 - 200 zł od osoby, dla doktorantów zniżka 100 zł (w tym szkolenie praktyczno-teoretyczne, materiały biurowe i konferencyjne, przerwy kawowe, obiady, wieczorne degustacje).

Opłatę prosimy przesyłać na konto:
Uniwersytet Jagielloński
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
PKO S.A. Oddział w Krakowie
87 1240 4722 1111 0000 4854 4672
z dopiskiem: "seminarium_nazwisko"

Organizatorzy
• dr hab. Małgorzata Barańska
• dr Katarzyna Chruszcz-Lipska
• dr Krzysztof Gębski (sekretarz, tel. 12-6632064, gebski@chemia.uj.edu.pl)
• mgr Aleksandra Jaworska
• mgr Tomasz Wróbel

Wskazówki dojazdu:
Dworzec Główny - Bobrzyńskiego 14 - linia tramwajowa nr 12. Mapa
Wydział Chemii UJ, DS Żaczek - Bobrzyńskiego 14 - linia tramwajowa nr 18, linie autobusowe nr 114, 194. Mapa
W związku z prowadzonym remontem na przystankach końcowych należy przesiąść sie na linię 714 która dojeżdza do przystanku Bobrzyńskiego