Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!
Merry Christmas and happy new year!
Froehliche Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!
Geseende Kersfees en voorspoedige nuwe jaar!
Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet!
Joyeux Noël et bonne année!
Feliz Navidad y feliz año nuevo!
Buon Natale e felice Anno Nuovo!
God Jul Og Godt Nytt Aar !
Kala Christouyenna!
Счастливого Рождества и веселого Нового года!
Schaslyvoho Rizdva Khrystovoho!
Shub Naya Baras !
Naya Saal Mubarak Ho!
Chu'c Mu`ng Giang Si.nh! Maligayang Pasko!
Boas Festas e Feliz Ano Novo!
Sawadee Pee Mai!

Zespół Obrazowania Ramanowskiego (ZOR)

pracuje w obszarze:
• farmakologii i farmakoterapii: opracowanie metodologii spektroskopowej diagnozy chorób cywilizacyjnych, poszukiwanie i badanie leków o działaniu śródbłonkowym,
• biologii i biochemii: badania tkanek, komórek, metabolitów, biopolimerów, analiza barwników naturalnych, pigmentów,
• farmacji: analiza substancji czynnych leków.

Obecnie realizowane zadania badawcze:


• obrazowanie chemiczne tkanek i komórek, ex vivo i in vitro, „label-free” oraz z użyciem reporterów,
• badania fizykochemiczne powierzchni próbek biologicznych, również ich zmian pod wpływem czynników stresowych czy patologii,
• badania dystrybucji i polimorfizmu substancji czynnych leków,
• rozwój nowych technik eksperymentalnych, w tym SERS i TERS, oraz analizy danych w oparciu o chemometrię.

Zespół Obrazowania Ramanowskiego
Zespół specjalizuje się w obrazowaniu ramanowskim i w podczerwieni, w połączeniu z mikroskopią AFM i SNOM. Posługujemy się także licznymi specjalistycznymi technikami spektroskopowymi, opartymi na ramanowskiej aktywności optycznej (ROA), wzmocnionym powierzchniowo efekcie Ramana (SERS), a także absorpcji w podczerwieni cząsteczek izolowanych w niskotemperaturowych matrycach gazów szlachetnych. Do analizy danych stosujemy kwantowo-chemiczne metody obliczeniowe i techniki chemometryczne.

Aktualnie w grupie prowadzonych jest 12 prac doktorskich (Jakub, Ewelina, Monika, Ewelina, Karolina, Szymon, Aneta, Ewa, Ewelina, Katarzyna, Monika i Ola), zarówno w ramach Wydziałowych Studiów Doktoranckich, JCETu oraz InterDokMed. Pracuje z nami dziesięcioro magistrantów, w tym jedna magistrantka w ramach programu Advanced Spectroscopy in Chemistry. Wykonujemy także dwadzieścia cztery projekty badawcze (18 NCN, 1 COST, 3 MNiSW, 1 NCBiR, 1 Horizon).

Zespół Obrazowania Ramanowskiego wykonuje również pomiary zlecone.

CLIRSPEC - Miedzynarodowe towarzystwo International Society for Clinical Spectroscopy (https://clirspec.org/), którego dyrektorem jest Małgosia, jest platformą dla grup badawczych i organizacji do promowania działan na rzecz przeniesienia badań spektroskopowych do klinik, co będzie z korzyscią dla pacjentów, poprawi możliwości diagnostyczne i terapeutyczne. Dla młodych naukowców i studentów towarzystwo oferuje udział w Szkole Letniej (http://onlineshop.strath.ac.uk).