WRBW
Mechanizm adsorpcji wybranych związków cyklicznych na nanocząstkach srebra
Kierownik: Kamilla Małek, wykonawca: Agnieszka Kaczor
Kwota 2 tys


Projekt ma na celu badanie absorpcji na powierzchni srebra dwóch grup cyklicznych związków organicznych zawierających w swojej strukturze potencjalne miejsca oddziaływania z powierzchnią metalu oraz określenie wpływu obecności dodatkowych grup funkcyjnych na mechanizm adsorpcji. Znanym jest fakt, iż szczególnemu wzmocnieniu rozpraszania ramanowskiego na powierzchni metalicznej ulegają drgania pochodzące od grup funkcyjnych zawierających atomy S, N, i O oraz układ elektronów π. Stąd też, wybór fenylowych pochodnych rodaniny i monoterpenoidów. Dodatkowo, podejmuje się tu próbę modelowania widm powierzchniowego wzmocnienia rozpraszania ramanowskiego na przykładzie pirydyny jako modelowej cząsteczki.