powrót

materiały dydaktyczneChemia
Przedmiot/Kurs Rok Uwagi
Materiały do kursu Fizyka Semestr zimowy
semestr letni
 
Materiały dydaktyczne do zajęć z chemii organicznej (wszystkie kursy)
Regulamin przedmiotu Podstawy Chemii - laboratorium I rok
Podstawy Chemii I rok Laboratorium
Chemia analityczna
Elementy analizy klasycznej i instrumentalnej
Chemia analityczna Laboratorium
Analiza instrumentalna I rok, I sem., II stopień studiów Laboratorium
Zaawansowane metody chemii fizycznej Zestaw ćwiczeń
Chemia nieorganiczna
Chemia Analityczna
Wstrzykowa analiza przepływowa
Wykład
Analiza chemiczna III rok
Chemia organiczna i biologiczna: Chemia biologiczna
Rozkład zajęć laboratoryjnych
Podział na grupy na laboratorium
Regulamin laboratorium
Instrukcje do ćwiczeń:
Izolacja enzymu
Kinetyka reakcji enzymatycznych
Fluorescencja aminokwasów i białek
Cambridge Structural Database
III rok Laboratorium
Chemia organiczna i biologiczna: Podstawy chemii bionieorganicznej i strukturalnej
Wykłady - harmonogram
Konwersatorium - harmonogram
Podział na grupy na laboratorium
III rok
Procesy sorpcyjne i katalityczne
Procesy sorpcyjne
Procesy katalityczne
III rok Laboratorium
materiały ćwiczeniowe do małego kursu chemii teoretycznej
Ćwiczenia z programowania w Fortranie
Spektroskopowe metody badania powierzchni IV rok
Chemia makrocząsteczek - prof. Stanisław Penczek - PAN
Część I Część II
Wykład
Chemia-studia niestacjonarne Fizyka
Ochrona środowiska
Przedmiot/Kurs Rok Uwagi
Podstawy chemii
wymagane hasło
Wykład
Chemia ogólna i nieorganiczna
Fizyka
Bromatologia Wykład
Zajęcia uzupełniające
Chemiczne Technologie w ochronie środowiska
Test katalityczny (N2O)
Test katalityczny (DME)
Techmiki temperaturowo programowane
Laboratorium
Podstawy analizy instrumentalnej, Ćw. 10 Techniki spektroskopii w podczerwieni w analizie ciał stałych
Biologia i geologia
Przedmiot/Kurs Rok Uwagi
Podstawy chemii Laboratorium
Biochemia i Bioinformatyka
Przedmiot/Kurs Rok Uwagi
Chemia ogóla i nieorganiczna I rok Laboratorium