Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii

Ochrona środowiska - Chemia ogólna i nieorganiczna

Kurs „Chemia ogólna i nieorganiczna”

 

 

 

Celem kursu jest przede wszystkim nauczenie studenta sprawnego władania językiem chemicznym. Metody i cele nauczania nie odbiegają zasadniczo od nauki języków obcych, która służy komunikacji między ludźmi. Opanowanie języka chemii jest zatem warunkiem zrozumienia i dyskutowania problemów chemicznych na jakie napotyka student Ochrony Środowiska. Kurs podstaw chemii obejmuje zarówno wykład jak i ćwiczenia laboratoryjne, które umożliwiają studentowi uzyskać podstawową wiedzę dotyczącą reakcji i obliczeń chemicznych oraz metod pomiarowych i eksperymentalnych. Z kolei wiedza dotycząca praw i teorii umożliwia dalsze samodzielne rozwiązywanie zagadnień chemicznych.