Laboratorium "Zaawansowane metody chemii fizycznej", Wydział Chemii UJ

[ info | regulamin | ćwiczenia | kadra ]


Ćwiczenia laboratoryjne "Zaawansowane metody chemii fizycznej" mają za zadanie przedstawienie zaawansowanych metod stosowanych w chemii fizycznej, jak również rozwój umiejętności pracy zespołowej - przygotowanie planu eksperymentu, dyskusja różnych wariantów realizacji projektu, przeprowadzenie eksperymentu, dyskusja i przygotowanie odpowiedniej formy prezentacji wyników. Ćwiczenia na tej pracowni są tak dobrane, aby zobrazować wykorzystanie technik komputerowych w obliczeniach i prezentacji wyników. Pracowna ta jest przeznaczona dla studentów trzeciego roku kierunku chemia i za jej ukończenie otrzymuje się 3,0 punktu ECTS.

Na tej stronie znajdziesz regulamin pracowni (sposób oceniania, usprawiedliwianie nieobecności itp.), instrukcje do ćwiczeń w formacie PDF, informacje o kadrze prowadzącej zajęcia oraz plan zajęć.

Pragniemy serdecznie podziękować panu dr Piotrowi Hamerze z firmy Degussa za bezpłatne udostępnienie odczynników niezbędnych do realizacji ćwiczeń.


[ info | regulamin | ćwiczenia | kadra ]

Ostatnie uaktualnienie 10.10.2008