powrót

bromatologiaWykłady dla kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA będą udostępniane w postaci plików PDF na stronie internetowej Wydziału Chemii w takiej formie w jakiej będą prezentowane podczas wykładów. Prezentacje nie będą poszerzane o komentarze przedstawiane podczas wykładów.
Wykłady ze stron internetowych są ogólnie dostępne i można je powielać.

Komentarze i uwagi do wykładów można przesyłać do autorki: 
dr M. Schlegel-Zawadzka
mfzawadz@kinga.cyf-kr.edu.pl

 

wykład nr 1 (861 kb)
wykład nr 2 (718 kb)
wykład nr 3 (541 kb)
wykład nr 4 (658 kb)
wykład nr 5 (705 kb)
wykład nr 6 (632 kb)
wykład nr 7 (986 kb)
wykład nr 8 (805 kb)

ostatnia aktualizacja: 22.01.2004

 

 

 

strona główna Wydziału Chemii | materiały dydaktyczne