Spektroskopowe metody badania powierzchni - notatki z wykładów
Informacje wstępne
Spektroskopia fotoelektronów cz.1
Spektroskopia fotoelektronów cz.2 -XPS
Spektroskopia fotoelektronów cz.3 - UPS
Spektroskopia elektronów Augera
Spektroskopia charakterystycznych strat energii elektronów
Optyczna spektroskopia oscylacyjna - wstęp
Odbiciowo-absorpcyjna spektroskopia w podczerwieni
Metoda osłabionego całkowitego wewnętrznego odbicia
Spektroskopia ramanowska
Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia ramanowska