CHEMIA OGÓLNA I NIEORGANICZNA DLA I ROKU BIOCHEMII

Piątki 8.00-12.00

sala laboratoryjna B1-07

 osoby prowadzące:

dr Anna Krawczuk

dr Katarzyna Kurpiewska

mgr Agnieszka Rydz

mgr Gabriela Drabik

 

Piątki 12.00-16.00

sala laboratoryjna B1-07

osoby prowadzące:

dr Marlena Gryl

dr Joanna Loch

mgr Paulina Wróbel

mgr Agata Olszewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARUNKI ZALICZENIA

SZABLON OPISU TECZKI

PRZEPISY BHP

Przypominamy o przynoszeniu plakietek z Państwa imieniem i nazwiskiem lub umieszczeniem takiej informacji na fartuchu laboratoryjnym.

Terminy konsultacji:

dr Anna Krawczuk: czwartek 11.00-12.00 pokój C2-21

dr Marlena Gryl: poniedziałek 14.00-15.00 pokój C2-21

dr Joanna Loch: środa 14.00-15.00 pokój C2-11

dr Katarzyna Kurpiewska: piatek 12.00-13.00 pokój C2-11

mgr Agnieszka Rydz: poniedzialek 16.00-17.00 pokój C2-31

mgr Paulina Wróbel: sroda 10.00-11.00 pokój C2-29

mgr Agata Olszewska: piatek 8.00-9.00 pokój C1-22

mgr Gabriela Drabik: piatek 13.00-14.00 pokój C1-22

Ćwiczenie 1

Rozdzielanie mieszanin. Techniki chromatograficzne.

Instrukcja

Wzór sprawozdania

 

Ćwiczenie 2

 Synteza (NH4)2Ni(SO4)2·6H2O oraz Cu(CH3COO)2·H2O.

Instrukcja

 

Wzór sprawozdania

 

 

Ćwiczenie 3

Analiza ilościowa, instrumentalna. Spektrofotometria UV-vis. Oznaczanie kwasu salicylowego metodą spektrofotometryczną.

 

Instrukcja

Wzór sprawozdania

 

 

Ćwiczenie 4

Związki kompleksowe.

Instrukcja

Wzór sprawozdania

 

Widma elektronowe

 

Ćwiczenie 5

 Elektrolity słabe i mocne. Hydroliza soli.

Instrukcja

Wzór sprawozdania

 

Ćwiczenia 6

Roztwory buforowe.

Instrukcja

 

Ćwiczenie 7

Reakcje redoksowe, reaktywność metali.

Instrukcja

 

 

Ćwiczenia 8

Analiza miareczkowa- alkalimetryczne oznaczenie kwasu siarkowego(VI).

 

Instrukcja

 

 

Ćwiczenia 9-11

Analiza kationów nieorganicznych oraz wybranych anionów.

Instrukcja

 

Ćwiczenia 12

Analiza anionów nieorganicznych

 

Instrukcja