powrót

Zakład Chemii Organicznej



Kierownik zakładu:

dr hab. Aleksandra Pałasz

 

 

Zespoły Badawcze

 

Zespół Biologii Chemicznej i Projektowania Leków

 

Zespół Chemii Związków Heterocyklicznych i Metaloorganicznych

 

Zespół Fizykochemii Organicznej

 

Zespół Funkcjonalnych Materiałów Organicznych

 

Zespół Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej


 

Ostatnia modyfikacja danych: Mariusz Pilch, 2018-11-20 13:05:37
   

strona główna Wydziału Chemii