powrót

Zespół Funkcjonalnych Materiałów Organicznych

 

 

Członkowie zespołu

 
dr Kevin Dalberto
 
mgr Arnab Dutta
 
mgr Marco Farinone
 
mgr Rohith Suku Valavil

Podstawowe informacje

 

 1. Opracowanie ścieżek syntetycznych prowadzących do niepłaskich węglowodorów o rozszerzonej koniugacji. 2. Domieszkowanie materiału węglowego borem i fosforem jako ścieżka do zmiany właściwości optycznych. 3. Synteza i badanie właściwości organicznych chromoforów i fluoroforów aktywnych w bliskiej podczerwieni. 4. Zmiany delokalizacji pod wpływem podstawowych inicjatorów. 5. Aromatyczność i antyaromatyczność w pochodnych o rozszerzonej delokalizacji

 

Ostatnia modyfikacja danych: Miłosz Pawlicki, 2021-05-19 18:13:11
   

strona główna Wydziału Chemii