powrót

Zespół Stereokontrolowanej Syntezy OrganicznejKierownik zespołu:

dr hab. Aleksandra Pałasz 

 

Członkowie zespołu

 
dr inż. Sebastian Baś
 
dr Szymon Buda
 
dr Bartłomiej Kozik
 
dr Piotr Milart
 
mgr Piotr Banachowicz
 
mgr Bartłomiej Bazan
 
mgr Gabriela Całka-Kuc

Podstawowe informacje

 

 Informacje o grupie pod adresem:  www.jacekmlynarski.pl

Tematyka badań:
Badania grupy koncentruje się na stereokontrolowanej syntezie organicznej wybranych produktów naturalnych oraz projektowaniu nowych katalizatorów wykorzystywanych w syntezie asymetrycznej. Nasze aktualne zainteresowania badawcze dotyczą asymetrycznej reakcji aldolowej prowadzonej w środowisku wodnym z wykorzystaniem kompleksów metali oraz cząsteczek organicznych. Opracowywanie nowych strategii z obszaru tzw. green chemistry jest jednym z najważniejszych zainteresowań naszego zespołu.


Wybrane publikacje:

  1. Paradowska, J.; Rogozińska, M.; Mlynarski, J. Direct asymmetric aldol reaction of hydroxyacetone promoted by chiral tertiary amines Tetrahedron Lett. 2009, 50, 1639-1641
  2. Paradowska, J.; Stodulski, M.; Mlynarski, J. Catalysts Based on Amino Acids for Asymmetric Reactions in Water Minireview Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 4288-4297
  3. Mlynarski, J.; Paradowska, J. Catalytic Asymmetric Aldol Reactions in Aqueous Media Tutorial Review Chem. Soc. Rev. 2008, 37, 1502-1511
  4. Paradowska, J.; Stodulski, M.; Mlynarski, J.: Direct Catalytic Asymmetric Aldol Reactions Assisted by Zinc Complex in the Presence of Water Adv. Synth. Catal. 2007, 239, 1041-1046
  5. Jankowska J.; Paradowska, J.; Rakiel, B.; Mlynarski, J.: Iron(II) and Zinc(II) Complexes with Designed pybox Ligands for the Asymmetric Aqueous Mukaiyama-Aldol Reactions J. Org. Chem. 2007, 72, 2228-2231
  6. Mlynarski, J.: Direct Asymmetric Aldol-Tishchenko Reaction Microreview Eur. J. Org. Chem. 2006, 4779-4786
  7. Mlynarski, J., Rakiel B.; Stodulski, M.; Suszczyńska, A., Frelek, J.: The Chiral Ytterbium Complexes-Catalyzed Direct Asymmetric Aldol-Tishchenko Reaction. Synthesis of anti-1,3-Diols Chem. Eur. J. 2006, 12, 8158-8167
  8. Jankowska, J.; Mlynarski, J.: Zn(pybox)-Complex Catalyzed Asymmetric Aqueous Mukaiyama-Aldol Reactions J. Org. Chem. 2006, 71, 1317-1321
  9. Mlynarski, J.; Jankowska J.; Rakiel, B.: Direct Asymmetric Aldol-Tishchenko Reaction of Aliphatic Ketones Catalyzed by syn-Aminoalcohol-Yb(III)-Complexes Chem. Commun. 2005, 4854-4856
  10. Mlynarski, J.; Jankowska, J.: Asymmetric Mukaiyama-Aldol Reaction in Aqueous Media Promoted by Zinc-Based Chiral Lewis Acids Adv. Synth. Catal. 2005, 347, 521-525

 

Ostatnia modyfikacja danych: Mariusz Pilch, 2020-11-05 07:17:52
   

strona główna Wydziału Chemii