Wydział Chemii UJ

Wulkanizacja, wymiana, sprzedaż opon

Wydział Chemii UJ, ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków, tel: 12 6336377 fax: 12 6340515