Aktualności

Pliki do pobrania


7-09-2010 M.Woźniakiewicz

Zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć z konferencji.


6-08-2010 M.Woźniakiewicz

Informujemy, że termin przesyłania publikacji do czasopisma Analytical and Bioanalytical Chemistry został przedłużony do 15 września 2010 r.


3-07-2010 M.Woźniakiewicz

W czasie trwania konferencji, ustanowiony zostaje tymczasowy telefoniczny numer kontaktowy do Biura Konferencji w Auditorium Maximum UJ: 511600418.


3-07-2010 M.Woźniakiewicz

Zmianie uległy terminy prezentacji plakatów w sesjach plakatowych sekcji: Chemometria i metrologia (E) oraz Analityka toksykologiczna (F). Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym harmonogramem.


1-07-2010 M.Woźniakiewicz

Zapraszamy do zapoznania się z programem warsztatów firmy Perlan Technologies. Wciąż czynna jest rejestracja na warsztaty towarzyszące Konferencji.


30-06-2010 M.Woźniakiewicz

Prosimy o rozwieszanie plakatów rano (tzn. przed wykładami plenarnymi) w dniu prezentacji i o zdejmowanie ich po zakończeniu wszystkich sesji plakatowych w danym dniu (tzn. po godz. 16.00).

Materiały do rozwieszania plakatów będą dostępne w Sali Seminaryjnej (II piętro).

Osoby prezentujące plakaty powinny być przy nich obecne w godzinach przedstawionych w tabeli.


24-06-2010 M.Woźniakiewicz

Uprzejmie informujemy, iż w pobliżu Auditorium Maximum, przy ul. Szujskiego 2 znajduje się lokal Obwodowej Komisji Wyborczej (mapa). Zachęcamy Uczestników Konferencji do udziału w wyborach.

Równocześnie przypominamy, że warunkiem oddania głosu poza miejscem zamieszkania jest posiadanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Zaświadczenia wydają urzędy gminy właściwe dla miejsca zameldowania.


10-06-2010 M.Woźniakiewicz

Zapraszamy do pobrania programu Konferencji. (plik pdf, 1,2 MB)


21-05-2010 M.Woźniakiewicz

Informujemy, że w czasie trwania Konferencji, w gmachu Opery Krakowskiej odbędzie się spektakl opery "Carmen" w reżyserii Laco Adamika z udziałem m.in. Małgorzaty Walewskiej. Dla uczestników konferencji została zarezerwowana ograniczona pula biletów na przedstawienia w dniach 7 i 8 lipca (środa i czwartek). Promocyjna cena biletu wynosi 50 zł. Bilety można rezerwować pocztą elektroniczną na adres herman@chemia.uj.edu.pl, bądź zgłosić chęć zakupu biletu w trakcie rejestracji na Konferencję.


21-05-2010 M.Woźniakiewicz

Informujemy, że wystąpienia multimedialne prezentowane na konferencyjnym sprzęcie komputerowym powinny być przygotowane w formacie PowerPoint 2007 lub niższym. W celu przegrania swojego wykładu lub komunikatu na twardy dysk prosimy o przekazanie go osobom obsługującym sprzęt najpóźniej 1/2 godz. przed sesją, w czasie której wystąpienie zostanie zaprezentowane.

W przypadku użycia własnego komputera, prosimy o odpowiednie przygotowanie go również przed sesją z odpowiednim wyprzedzeniem.


17-05-2010 M.Woźniakiewicz

Uprzejmie informujemy, że maksymalne wymiary plakatów to: szerokość 90 cm, wysokość 120 cm.


11-05-2010 M.Woźniakiewicz

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że uczestnicy konferencji, którzy nie deklarowali uczestnictwa w obiadach czy bankiecie (ewentualnie nie przelali opłaty za obiad lub bankiet z opłatą konferencyjną), a chcą w nich uczestniczyć, mogą wnieść opłatę dodatkową osobnym przelewem na konto konferencji lub gotówką w Biurze konferencji. Ze względów logistycznych bardzo prosimy o wcześniejsze poinformowanie (telefonicznie lub e-mail) o takiej decyzji.


11-05-2010 M.Woźniakiewicz

Informujemy, że termin wpływu opłaty konferencyjnej został przesunięty do dnia 28 maja 2010 r. Opłaty konferencyjne wnoszone po tym terminie są o 50 zł wyższe.

Wystąpienia autorów, których opłaty nie wpłyną na konto konferencji w nieprzekraczalnym terminie 28 maja 2010 r. nie zostaną zawarte w książce streszczeń i innych materiałach konferencyjnych.


8-05-2010 M.Woźniakiewicz

Uruchomiono elektroniczną rejestrację na warsztaty towarzyszące Konferencji. Zapraszamy!

PKCA2010 - WARSZTATY


25-04-2010 M.Woźniakiewicz

Ze względu na przesunięcie ostatecznego terminu przysyłania streszczeń, przesunięty został również termin rozesłania informacji o przyjęciu wystąpienia na 10 maja 2010 roku.


25-04-2010 M.Woźniakiewicz

Podczas Konferencji uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzenia muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. Zwiedzanie odbywać się będzie codziennie, od poniedziałku do piątku, w dwóch grupach, w godz. od 14.00 do 14.30 oraz od 14.30 do 15.00.

W środę, 7 lipca, od godz. 16.00, oferujemy zwiedzanie Krakowa wraz z przewodnikiem. Planowane są dwie trasy zwiedzania do wyboru: Stare Miasto z Wawelem oraz Kazimierz.

Zamiar uczestnictwa w powyższych imprezach prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu, podczas rejestracji w recepcji Konferencji. W przypadku zwiedzania Collegium Maius, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w powyższych wydarzeniach dla uczestników Konferencji oraz osób towarzyszących jest bezpłatny.

Ponadto, oferujemy wycieczki odpłatne. Szczegóły znajdą Państwo w dziale IMPREZY.


20-04-2010 M.Woźniakiewicz

Zgłaszanie wystąpień przez formularz www zostało zamknięte. Dodatkowe zgłoszenia mogą zostać uwzględnione po kontakcie z Biurem Konferencji pkca2010@chemia.uj.edu.pl


31-03-2010 M.Woźniakiewicz

Szanowni Państwo!
Ostateczny termin nadsyłania streszczeń przesunięto na 16 kwietnia 2010 r.


11-03-2010 M.Woźniakiewicz

Szanowni Państwo!
W dniu rozpoczęcia VIII Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej tj. 4 lipca 2010 r. odbędą się warsztaty firmy Perlan Technologies Sp. z o. o. w godzinach od 14 do 17 w Audytorium Maximum UJ. Szczegółowy program warsztatów zostanie podany w późniejszym terminie.
Dla Uczestników Konferencji udział w warsztatach jest BEZPŁATNY. Rejestracja elektroniczna zostanie uruchomiona po 1 kwietnia 2010 r.
Bardzo serdecznie zapraszamy!