Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w warsztatach

Zapraszamy do rejestracji elektronicznej uczestnictwa w warsztatach towarzyszących VIII Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej.

PKCA2010 - WARSZTATY


Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w Konferencji

Zgłaszanie wystąpień przez formularz www zostało zamknięte. Dodatkowe zgłoszenia mogą zostać uwzględnione po kontakcie z Biurem Konferencji pkca2010@chemia.uj.edu.pl

Zapraszamy do rejestracji on-line uczestnictwa w VIII Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej. Każdy uczestnik konferencji może zgłosić maksymalnie 3 wystąpienia: jeden wykład (30 minut) lub komunikat (15 minut) oraz 2 plakaty, względnie 3 plakaty.

Osoby towarzyszące muszą rejestrować się oddzielnie.

Językiem konferencji jest język polski, w związku z tym wszystkie wykłady i plakaty prezentowane będą w języku polskim.

Streszczenia wystąpień należy również przygotować w języku polskim.

Ostateczny termin nadsyłania streszczeń przesunięto na 16 kwietnia 2010 r.

Streszczenie każdego wystąpienia zostanie zrecenzowane przez przewodniczącego sekcji, do której wystąpienie zostało skierowane. Przewodniczący sekcji decyduje o przyjęciu streszczenia i o formie wystąpienia. Jeżeli wystąpienie ustne zostanie zakwalifikowane przez przewodniczącego sekcji jako plakat, wówczas uczestnik ten może przedstawić trzy postery.

Streszczenie wystąpienia należy przygotować korzystając z szablonu (doc), posługując się instrukcją przygotowania streszczenia (doc). Wymiary plakatów: szerokość maksymalnie 90 cm wysokość maksymalnie 120 cm


Rejestrację uczestników konferencji obsługuje moduł SysKon (firma Innotech).

REJESTRACJA on-line