Lista uczestników


Sylwia Niedbał
Sylwia Zagańczyk
Dr Maciej Kochanowski
Przedstawiciel Naukowy
"SHIM-POL A.M.Borzymowski" E.Borzymowska-Reszka,A.Reszka Spółka JawnaAndrzej Reszka
Dyrektor Generalny
"SHIM-POL A.M.Borzymowski" E.Borzymowska-Reszka,A.Reszka Spółka JawnaWojciech Janicki
ABE-IPS Ksiegarnia NaukowaWojciech Janicki
ABE-IPS Ksiegarnia NaukowaNorbert Niewalda
ABE-IPS Księgarnia NaukowaDr hab. inż. Robert Filipek
Prodziekan ds.Współpracy i Rozwoju
AGH
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Prof dr hab. inż. Jerzy Lis
Dziekan
AGH
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Prof dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa
Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki
AGH
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Dr hab. inż. Paweł Pasierb
Prodziekan ds.Kształcenia i Studenckich
AGH
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Dr inż. Marta Wójcik
Prodziekan ds. kształcenia
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Energetyki i Paliw


Iwona Dudek
Dyrektor produkcji
Matrix InfralabAndrzej Karp
Prezes
Matrix InfralabZbigniew Thlon
Projektant
Matrix InfralabMgr Katarzyna Hryniewicka
MS SpektrumMgr inż. Mariusz Szkolmowski
Dyrektor
MS SpektrumJanusz Oszajca
PerkinElmerDr hab. inż. Wojciech Chrzanowski
Prodziekan ds. Studiów
Politechnika Gdańska
Chemiczny


Prof dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
Prodziekan ds Kształcenia
Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny


Prof dr hab. inż. Sławomir Milewski
Dziekan
Politechnika Gdańska
Chemiczny


Prof dr hab. inż. Zygmunt Kowalski
Dziekan
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej


Dr inż. Otmar Vogt
Prodziekan
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej


Prof dr hab. inż. Krzysztof Alejski
Dziekan
Politechnika Poznańska
Wydział Technologii Chemicznej


Prof dr hab. inż. Grzegorz Milczarek
Prodziekan
Politechnika Poznańska
Wydział Technologii Chemicznej


Henryk Galina
Profesor/Dziekan
Politechnika Rzeszowska
Wydział Chemiczny


Dr inż. Anna Kuźniar
Prodziekan ds. Kształcenia
Politechnika Rzeszowska
Wydział Chemiczny


Dr hab. inż. Tadeusz Hofman
Profesor nzw./Prodziekan ds. Nauki
Politechnika Warszawska
Wydział Chemiczny


Tadeusz Hofman
prodziekan ds. nauki
Politechnika Warszawska
Chemiczny


Prof dr hab. inż. Piotr Drożdżewski
Prodzziekan
Politechnika Wrocławska
Chemiczny


Prof dr hab. inż. Piotr Drożdżewski
Prodziekan
Politechnika Wrocławska
Chemiczny


Dr hab. Piotr Młynarz
Prodziekan
Politechnika Wrocławska
chemiczny


Dr hab. inż. Piotr Młynarz
Prodziekan
Politechnika Wrocławska
Chemiczny


Prof dr hab. inż. Andrzej Ożyhar
Prodziekan
Politechnika Wrocławska
Chemiczny


Prof dr hab. inż. Andrzej Ożyhar
Prodziekan
Politechnika Wrocławska
Chemiczny


Prof dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk
Dziekan
Politechnika Wrocławska
Chemiczny


Prof dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk
dziekan
Politechnika Wrocławska
Chemiczny


Dr hab. inż. Ewa Zymańczyk-Duda
Prodziekan
Politechnika Wrocławska
Chemiczny


Dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda
Prodziekan
Politechnika Wrocławska
Chemiczny


Dr hab. inż. Jerzy Gębicki
Dziekan
Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny


Dr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak
Prodziekan Wydziału
Politechnika Łódzka
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska


Dr inż. Agnieszka Mrozek
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny


Prof dr hab. inż. Aleksandra Olma
Prodziekan ds. nauki
Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny


Dr hab. Krzysztof Strzelec
Prodziekan
Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny


Prof dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński
Dziekan Wydziału
Politechnika Łódzka
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska


Prof dr hab. inż. Andrzej Jarzębski
Dziekan
Politechnika Śląska
Chemiczny


Prof dr hab. inż. Krzysztof Walczak
prodziekan
Politechnika Śląska
Chemiczny


Doc. dr hab. inż. Janusz Wójcik
prodziekan
Politechnika Śląska
Chemiczny


Barbara Rys
UJ
Chemii


Prof. dr hab. Edward Szłyk
Dziekan
UMK
Chemii


Dr hab. Mariusz Makowski
Prodziekan
Uniwersytet Gdański
Wydział Chemii


Prof. dr hab. Adam Prahl
Prodziekan
Uniwersytet Gdański
Wydział Chemii


Dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło
Prodziekan
Uniwersytet Gdański
Wydział Chemii


Prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Dziekan
Uniwersytet Gdański
Wydział Chemii


Dr hab. Marcin Hoffmann
Prodziekan ds. naukowych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Chemii


Prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn
Prodziekan ds. studenckich
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Chemii


Prof. dr hab. Henryk Koroniak
Dziekan
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Chemii


Prof. dr hab. Maciej Kubicki
Prodziekan ds. organizacyjnych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Chemii


Dr hab. Barbara Barszcz
Prof.UJK, prodziekan ds. naukowych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Wydział Matematyczno- Przyrodniczy , Instytut CHemii


Dr Marta Repelewicz
Prodziekan ds. Dydaktycznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Matematyczno - Przyrodniczy


Prof. dr hab. Władysław Janusz
Dziekan
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Chemii


Dr hab. Dorota Kołodyńska
Prodziekan
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Chemii


Dr hab. Krzysztof Szczegot
Prodziekan
Uniwersytet Opolski
Wydział Chemii


Dr hab. Wiesława Barszczewska
Dziekan
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Nauk Ścisłych


Dr hab. Danuta Branowska
Prodziekan ds. Nauki
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Nauk Ścisłych


Dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski
Dziekan, prof. nadzw. UTH Rad.
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa


Dr inż. Ireneusz Grubecki
Prodziekan ds. Nauki
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej


Dr hab. Kazimierz Piszczek
Dziekan
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej


Dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska
Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej


Joanna Karpińska
prodziekan ds. naukowych
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Biologiczno-Chemiczny/Instytut Chemii


Dr Elżbieta Wołyniec
prodziekan ds. studenckich
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Biologiczno-Chemiczny/Instytut Chemii


Dr hab. Andrzej Kudelski
prodziekan ds. studenckich
Uniwersytet Warszawski
Wydział Chemii


Prof. dr hab. Grażyna Bator
Prodziekan ds. naukowych
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Chemii


Prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
Kierownik Studiów Doktoranckich
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Chemii


Dr hab. Sławomir Szafert
Prodziekan ds. ogólnych
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Chemii


Dr hab. Robert Wieczorek
prodziekan ds. nauczania
Uniwersytet Wrocławski
Chemia


Dr hab. Jarosław Grobelny
prodziekan ds. naukowych i ogólnych
Uniwersytet Łódzki
Chemii


Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń
Dziekan
Uniwersytet Łódzki
Chemii


Dr hab. Robert Zakrzewski
Prof. UŁ
Uniwersytet Łódzki
Chemii


Prof dr hab. inż. Stanisław Krompiec
Dyrektor ds. naukowych Instytutu Chemii
Uniwersytet Śląski
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii


Prof dr hab. inż. Stanisław Cudziło
Dziekan
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Nowych Technologii i Chemii


Dr hab. inż. Marzena Tykarska
Prodziekan ds. naukowych
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Nowych Technologii i Chemii


Dr inż. Beata Schmidt
Prodziekan ds.dydaktycznych
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Technologii i Inżynierii Chemicznej


Dr hab. inż. Jacek Soroka
Dziekan
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Technologii i Inżynierii Chemicznej


Dr hab. inż. Andrzej Wieczorek
Prodziekan ds. rozwoju
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Technologii i Inżynierii Chemicznej


Dr inż. Henryk Łącki
Prodziekan ds.dydaktycznych
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Technologii i Inżynierii Chemicznej

Strona Główna | Wydział Chemii UJ | Webmaster